Logo vierklank.nl
Interesse voor het project was ver te zoeken.
Interesse voor het project was ver te zoeken.

Weinig animo voor informatieavond Zonnepark Achterwetering

door Walter Eijndhoven

Donderdag 26 september organiseerde IX Zon uit Leiden een inloopavond bij restaurant Helden voor omwonenden van Zonnepark Achterwetering aan de Koningin Wilhelminaweg. Belangstellenden konden deze avond met al hun vragen terecht bij de ontwikkelaar en medewerkers van de gemeente.

IX Zon, het bedrijf achter het project Zonnepark Achterwetering heeft een missie: Nederland op weg helpen naar een schone energievoorziening. Om De Bilt energieneutraal te krijgen voor 2030 is het Zonnepark aan de Koningin Wilhelminaweg één van de projecten binnen gemeente De Bilt.

Vragen
Tijdens de avond werd dan ook alle aandacht geschonken aan het Zonnepark. Waar ligt het precies? Hoe gaat het park eruit zien? Voor hoeveel huishoudens levert het energie op? En zijn de panelen zichtbaar vanaf de openbare weg? Allemaal vragen waar (bezorgde) omwonenden mee worstelen. Vooral de zichtbaarheid vanaf de openbare weg is een hot item. Het plangebied ligt tussen de spoorlijn langs de A27 en de rijksweg N417 ten oosten van Achterwetering en heeft een oppervlakte van ongeveer tien hectare. Ongeveer zeven hectare is bestemd voor zonnepanelen, de overige drie hectare is voor natuurcompensatie. Totaal krijgen 2.200 huishoudens stroom vanuit Zonnepark.

Schermen
'Vanaf de weg is het Zonnepark nauwelijks te zien', legt communicatiemanager Renate Wolters uit. 'Langs de weg verbreden wij de sloten en het park zelf ligt verscholen tussen het groen. Er staan geen hekken omheen, maar alles schermen wij af met bomen en struiken. Wel houden wij een zichtlijn vrij voor het uitzicht vanaf het landgoed'. De weinige belangstellenden reageerden wisselend. Van 'Een goed idee' en 'Ik moet het eerst allemaal nog zien' tot 'Ik zie dit plan niet zitten'.

Vervolg
Hoe nu verder? Wolters: 'Deze informatieavond is niet de laatste mogelijkheid voor omwonenden om feedback te geven op onze plannen. Binnenkort dienen wij de omgevingsvergunningaanvraag in, waarover de burger weer mag meepraten. Als omwonenden tevreden zijn, volgt een publicatie ontwerpvergunning, de mogelijkheid tot zienswijzen en uiteindelijk de publicatie definitieve vergunning. Ook dan krijgen eventuele tegenstanders weer de gelegenheid tot het indienen van beroep bij de rechtbank. Pas na deze hele route volgt uiteindelijk de bouw van het Zonnepark en in bedrijfstelling'. Kortom, er is nog een hele weg te gaan. Maartensdijker Edwin Plug baalt van de hele gang van zaken en vertelt een petitie tegen de aanleg van het Zonnepark te beginnen. Plug: 'Elke dag rijd ik hierlangs. In plaats van naar een akker te kijken, zie ik straks alleen maar zonnepanelen langs de weg. Ik heb al aangegeven dat hier betere locaties zijn te vinden, buiten het zicht van langsrijdende automobilisten en fietsers'.

Aanleiding
Gemeente De Bilt wil met BENG! in 2030 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat tegen die tijd in De Bilt evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Samen met meer dan 15 belangrijke Biltse partners (bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten) ondertekenden zij deze ambitie middels een intentieovereenkomst, het Bilts Energie Akkoord, uit het klimaatbeleid van gemeente De Bilt. Voor meer informatie: www.debilt.nl. Voor nadere informatie over de ontwikkelingen rond het park: www.ixzon.nl/achterwetering. Ook is het project te volgen via Facebook en Twitter.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>