Logo vierklank.nl
Paul Gorter (SGP) en Martijn Matse (Bilts Belang) rechts, werden geïnstalleerd als commissielid.
Paul Gorter (SGP) en Martijn Matse (Bilts Belang) rechts, werden geïnstalleerd als commissielid.
Politiek

Uit de gemeenteraad van 26 april

door Guus Geebel

De raad neemt een moment van stilte in acht ter nagedachtenis aan commissielid Evert van Bonzel die plotseling is overleden.

Benoemingen
Martijn Matse (Bilts Belang) en Paul Gorter (SGP) werden voor hun fracties benoemd en geïnstalleerd als commissielid niet zijnde raadslid. De raad stemt in met de benoeming van Ingrid Oude Lenferink (GroenLinks) als raadsrapporteur voor de gemeente De Bilt van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI).

Vragen
Wethouder André Landwehr antwoordt op vragen van Peter Schlamilch (Forza De Bilt) over de werkzaamheden op de Jan Steenlaan; vooral het ontbreken van tijdelijke maatregelen en bescherming van fietsers in het bijzonder schoolkinderen. Landwehr zegt dat de markeringen grotendeels zijn aangebracht en dat borden geplaatst zijn bij alle drempelverhogingen. Hij betreurt dat het niet gelukt is de werkzaamheden in de zomervakantie af te ronden. Het wordt nu in de herfstvakantie afgerond. Er worden geen extra borden geplaatst.

Schlamilch stelt ook vragen over het beloofde vervolg op de handtekeningenactie van Juno (10) en Yfke (9) over de verkeersonveiligheid op de Groenekanseweg. Wethouder Landwehr zegt binnenkort een afspraak te maken.

Vragen van Menno Boer (SP) over problemen bij de thuiszorg worden beantwoordt door wethouder Anne Brommersma. Zij betreurt, dat bij de thuiszorg een wachtlijst is ontstaan. 'Het is heel moeilijk om personeel te vinden en De Bilthuysen zet daar veel actie op in. 'Cliënten kunnen geen andere aanbieder vragen, wel kunnen ze een PGB aanvragen en zelf een aanbieder inhuren. Er zijn steeds meer mensen die een beroep op thuishulp doen en steeds minder mensen op de arbeidsmarkt om het werk te doen.'

Meer berichten