Logo vierklank.nl
Johan Slootweg krijgt geen meerderheid voor zijn motie.
Johan Slootweg krijgt geen meerderheid voor zijn motie.
Politiek

Interpellatiedebat over ontwikkeling Kwinkelier fase 4

door Guus Geebel

Op verzoek van Johan Slootweg (SGP) hield de gemeenteraad op 26 september een interpellatiedebat over het verstrekken van informatie over het alternatieve plan van bewoners Julianalaan 28-40 over ontwikkeling Kwinkelier fase 4.

Slootweg stelt het college een aantal vragen over ontwikkelingen in Bilthoven Centrum. Wethouder Landwehr antwoordt dat de gemeenteraad een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan heeft vastgesteld. 'Vervolgens is er een private partij gecontracteerd om die plannen uit te voeren. Daar zijn hele trajecten aan vooraf gegaan ook met participatie. Nu zijn er omwonenden geweest die het niet eens zijn met de uitvoering. Op grond daarvan heeft de private partij, de ontwikkelaar, een onafhankelijk architectenbureau ingezet die de zaak heeft onderzocht. Daar staan wij als overheid buiten. Omwonenden zijn het daar ook niet mee eens.'

Haalbaar
'Er heeft een gesprek plaatsgevonden van de onafhankelijke architect JHK, met de architect van Lisman. Die kwamen tot de conclusie dat het voor de bedrijfsvoering van de private ontwikkelaar technisch voor hen financieel niet haalbaar was. Dat wil niet zeggen dat het technisch onmogelijk is, maar het gaat om de bedrijfsvoering van een private partij. Daar kunnen wij geen Wob-verzoek bij neerleggen. De ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor de planvorming. Hij kan niet worden verplicht tot realisatie van zijn plan of een alternatief plan van een ander.' De wethouder vindt het vervelend dat er zoveel onduidelijkheid is ontstaan en hij betreurt dat.

Bestemmingsplan
Slootweg dient een motie in waarin de raad uitspreekt geen schriftelijke informatie te hebben ontvangen waaruit blijkt dat het alternatief van de omwonenden niet haalbaar zou zijn. De motie vraagt het college de ontwikkelaar uitdrukkelijk te vragen om de omwonenden en het alternatief van de omwonenden voor fase 4 Kwinkelier te betrekken bij de planontwikkeling als voorwaarde voor vaststelling bestemmingsplan. 'Dus als de ontwikkelaar ze er niet bij betrekt betekent dat dat de raad er uitermate kritisch op zal zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan.' De motie is verworpen.

Ook een motie van treurnis ingediend door Forza De Bilt wordt verworpen.

Meer berichten