Logo vierklank.nl

*Lezersactie* Ebbe Rost van Tonningen schrijft nieuw boek

Ebbe Rost van Tonningen tekent een politiek weerbericht op.
Ebbe Rost van Tonningen tekent een politiek weerbericht op.

Ebbe Rost van Tonningen schreef een boek over 20 jaar lokale politiek in gemeente De Bilt. Met de titel 'Politiek weerbericht De Bilt, code oranje' legt hij een relatie met de dagelijkse weerberichten van de KNMI.

De fractie van Beter De Bilt had hem, als ervaringsdeskundige in juli jl. gevraagd een rapport de schrijven over de financiële ontwikkeling in de gemeente De Bilt. Aanleiding was het bericht van het college van B&W in juni jl. dat de begroting voor de jaren 2020 en verder tekorten vertoont.

Ebbe staat zaterdag 14 september op de markt bij restaurant Amis om met mensen over zijn boek te praten. Verder houdt hij een lezing over zijn boek op donderdagavond 26 september inclusief vragen en borrel na afloop. Bart van Gerwen is de discussieleider. Belangstellenden kunnen het boek na afloop kopen. De oplage is beperkt. Reservering van plaatsen is verplicht voor toegang tot de zaal. De toegang is gratis en de zaal heeft een beperkte capaciteit. Vol = vol.

40 miljoen weg
In het boek wordt eerst een korte historische schets gegeven van de ontstaansgeschiedenis van De Bilt en omgeving. In 1998 en 1999 begint het boek met 'De Bilt in Beweging', een lange termijn perspectief waaraan 200 burgers hebben meegewerkt. Daarna worden de moeilijkheden beschreven van de fusie tussen gemeente De Bilt en de gemeente Maartensdijk. Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan de achtereenvolgende coalitieakkoorden en wat 4 jaar later het financiële resultaat daarvan was. Het blijkt dat in 15 jaar het eigen vermogen van de gemeente De Bilt met ca 40 miljoen euro is geslonken, zonder dat er precies duidelijk is waar dat geld aan is besteed. En welke gedwongen 'bruidsschat' heeft Maartensdijk betaald? Ebbe heeft het uitgezocht.

Verder wordt ingegaan op de vraag hoe effectief het gemeentebestuur De Bilt in de afgelopen 20 jaar was. Hij maakt zich zorgen over de bestuurskracht van De Bilt om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met diverse voorstellen beoogt hij bij te dragen aan een effectief gemeentebestuur. Zijn metafoor: de tango, waarvan hij vóór de lezing een nummer op zijn accordeon zal spelen is voor hem het ideaalbeeld van samenwerking.

Ebbe Rost van Tonningen zaterdag 14 op de marktdag bij restaurant Amis

Lezing in de Bilthovense Boekhandel donderdagavond 26 september om 20.00 uur. Reserveren via info@bilthovenseboekhandel.nl

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren ter beschikking gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp 'code oranje'. De exemplaren worden onder de inzenders verloot. Iedereen ontvangt bericht.

Meer berichten