Logo vierklank.nl
Locoburgemeester Madeleine Bakker heeft Ton Werner gedecoreerd en de bloemen overhandigd. [foto Henk van de Bunt]
Locoburgemeester Madeleine Bakker heeft Ton Werner gedecoreerd en de bloemen overhandigd. [foto Henk van de Bunt]

Koninklijke Onderscheiding

Locoburgemeester Madeleine Bakker reikte zondag 8 september de versierselen, die horen bij de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer A.M. (Ton) Werner. De uitreiking vond plaats bij de viering van 50 jaar TV Helios aan de Kees Boekelaan in Bilthoven.

De heer Werner is al 30 jaar vrijwilliger bij de Tennisvereniging. TV Helios is een kleine gezellige familievereniging waar door jong en oud wordt getennist op gravelbanen. Dit type tennisbaan vraagt veel onderhoud zodat de leden onder alle weersomstandigheden met plezier kunnen sporten. De gravelbanen zijn inmiddels meer dan 30 jaar oud en liggen in een parkachtige omgeving met veel groen dat ook het nodige onderhoud vraagt. Alle activiteiten binnen TV Helios worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Gravel
Ton Werner is 30 jaar lid van TV Helios en inmiddels ook erelid. Hij zit ook al 30 jaar in de parkcommissie; verantwoordelijk voor de instandhouding van het park. Hij is al die tijd als 'groundsman' verantwoordelijk voor de verzorging, onderhoud en reparaties aan de gravelbanen en aan het groen. Naast de vaste maandag waarop hij de werkzaamheden uitvoert is hij ook bijna alle andere dagen te vinden op het park - gemiddeld zo'n 25 uur per week. Ook in vakanties is hij beschikbaar als weersomstandigheden het nodig maken om de banen weer speelbaar te maken. In de winterperiode buiten het tennisseizoen worden binnen de nodige werkzaamheden verricht.

Vraagbaak
Vanuit zijn lidmaatschap van de parkcommissie maakt Ton Werner ook al 8 jaar deel uit van het Dagelijks Bestuur van TV Helios. Hij is in dit bestuur de man met visie en de vraagbaak over de banen. Hij draagt ook zijn kennis over aan anderen, zoals tennistrainers en de nieuwe (jongere) generatie van spelers en vrijwilligers. Ook heeft hij een jonge inwoner van de gemeente De Bilt, die op zoek was naar een stageplaats en die nergens een plek kon vinden, geholpen. Hij heeft deze jongen een half jaar lang intensief begeleid. Ton Werner is een bescheiden persoon die niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat. Maar 30 jaar vrijwillige "groundsman" voor de TV Helios, eerst gedurende zijn arbeidzame leven, en nu als gepensioneerde, is de heer Werner een bijzondere verdienste voor de Bilthovense samenleving.

HvdB

Meer berichten