Logo vierklank.nl
De 2 resterende kastanjes met zicht op de bouwput.
De 2 resterende kastanjes met zicht op de bouwput.

Bewoners La Plata blij met sparen bomen

Gemeente De Bilt was voornemens om 9 kastanjebomen aan de Buys Ballotweg te kappen vanwege kastanje-ziekte. Na overleg tussen gemeente, bewoners en een boomdeskundige blijven twee nog gezonde kastanjes voorlopig staan. Zo blijft de buurt tijdens de bouw toch een beetje groen en leefbaar.

De monumentale kastanjes op het terrein rondom de Regenboogschool hebben in de afgelopen 10 jaar bijna allemaal kastanjeziekte gekregen. Van de oorspronkelijke 30 kastanjes zijn er in de loop der jaren al 18 noodgedwongen gekapt door de gemeente. Toen dit voorjaar spontaan een tak uit een van de kastanjes brak was dat voor de gemeente aanleiding om een vergunning te verlenen voor de kap van nog eens 9 kastanjebomen langs de Buys Ballotweg. Bewoners waren hier ontsteld over. Op het moment wordt het aanzicht van de buurt grotendeels bepaald door bouwwerkzaamheden aan de Regenboogschool en een rij van 6 woningen aan de overkant van de Buys Ballotweg. Voor de bouw van de gymzaal moest onlangs nog een gezonde kastanjeboom aan de Cirrusweg wijken. Als de voorgenomen 9 kastanjes gekapt zouden worden zou het terrein veranderen in een kale, stenige, vlakte.

Behouden
Een groot aantal omwonenden wilde graag dat enkele bomen zo lang mogelijk behouden zouden blijven tot er nieuwe bomen aangeplant worden, om de bouwperiode te overbruggen en een kaalslag te voorkomen. Want er kunnen pas nieuwe bomen aangeplant worden nadat de school is afgebouwd en er een plan is gemaakt voor de inrichting van het groen en de straten. Dit zal in het najaar in gang gezet worden in overleg met omwonenden.

Een vertegenwoordiging van bewoners uit La Plata diende een bezwaarschrift in tegen de verleende kapvergunning. Dit bezwaarschrift was aanleiding voor de gemeente om met elkaar in gesprek te gaan en over en weer de argumenten en wensen kenbaar te maken. Voor de gemeente speelt dat de bomen ziek zijn en uiteindelijk allemaal gekapt zullen moeten worden en dat de veiligheid van de bewoners niet in het geding mag komen. Voor de bewoners speelt dat het ontzettend spijtig is dat de bomen ziek zijn en uiteindelijk zullen verdwijnen en dat zij door behoud van enkele gezondere bomen een complete kaalslag willen voorkomen.

Deskundige
Vervolgens heeft de gemeente aangeboden om samen met een boomdeskundige alle 9 kastanjes nogmaals langs te lopen om te kijken of er bomen gespaard kunnen worden. Dat is gebeurd op woensdag 28 augustus. Uiteindelijk bleek dat één nog helemaal gezonde kastanje en een kastanje met maar één aangetaste tak voorlopig gespaard konden blijven. Vervolgens zijn de overige 7 kastanjes gekapt. Het resultaat is dat het terrein aan de zijde van de Buys Ballotweg niet helemaal kaalgeslagen is, maar de 2 kastanjes met hun monumentale formaat toch nog voor een flink groene aanblik en enige leefbaarheid zorgen. Een ander resultaat is dat bewoners met eigen ogen en door uitleg van de boomdeskundige hebben gezien hoe aangetast de bomen waren en er vrede mee kunnen hebben dat ze gekapt moesten worden. En tot slot is het mooi dat bewoners en gemeente met elkaar in gesprek zijn gegaan, naar elkaar hebben geluisterd en hebben gekeken hoe zij elkaar tegemoet kunnen komen.

Het is eigenlijk jammer dat daar een bezwaarschriftenprocedure voor nodig was. Misschien een mooi voornemen voor de gemeente om de volgende keer vooraf contact te zoeken met bewoners? Als bewoners staan we hier in ieder geval voor open.        (Anne Marie Gout)

Meer berichten