Logo vierklank.nl

45 jaar Belangenvereniging Weltevreden

door Walter Eijndhoven

Vanwege het 45-jarig bestaan van de Belangenvereniging Weltevreden in De Bilt organiseerde het bestuur op zaterdag 7 september een gezellige activiteitenmiddag voor jonge en oude bewoners van de wijk. Tijdens het avondgedeelte overhandigde wethouder Anne Brommersma een boom aan de bewoners.

'Onze vereniging bestaat alweer 45 jaar', vertelt de voorzitter van de Belangenvereniging Alfred Folkeringa. 'Vandaag vieren wij dus ons negende lustrum. Naast het officiële gedeelte vergeten wij ook onze jongere bewoners niet. De hele middag was er spel en vermaak voor de kleintjes, waaronder een levende poppenkast'. Later in de middag stond voor de volwassenen een hightea op het programma, aangevuld met een barbecue.

Avond
In de avonduren volgde het officiële programma. Folkeringa: 'Vol trots kijk ik terug op wat onze wijk heeft bereikt. Een mooie speeltuin voor de kids, het 'lampenplan' (verlichting in de brandgangen tussen de huizen), mobiliteit, een AED in de wijk en de verkeersveiligheid. En natuurlijk niet te vergeten: de saamhorigheid van onze bewoners'.

Betrokkenheid
Over de betrokkenheid tussen de bewoners onderling was ook wethouder Anne Brommersma zeer te spreken. Ook de goede samenwerking tussen gemeente en de Belangenvereniging werd aangehaald. 'Vanuit de gemeente geven wij deze wijk dan ook graag een boom, voor op het plein', laat Brommersma de wijkbewoners weten.

Ex-voorzitter Peter Dijs (na 32 jaar bestuur) en aftredend penningmeester Ricus Peetoom werden naar voren gehaald om bloemen in ontvangst te nemen voor hun vele goede werk voor de wijk. Na het officiële gedeelte ging het feest verder met diverse bands: de Happy Few en de Nederlandstalige Buurtband.

Meer berichten