Logo vierklank.nl

Dat wil ik 'effe' kwijt…

Op 7 december 2016 hebben de omwonenden van het Maertensplein in Maartensdijk een informatieavond gehad over de bloemkassen naast het plein aan de kant van de Merellaan. Deze avond werd geleid door dhr. Koen Wagemakers, die minder goed geïnformeerd was over de situatie. Hij was toen verbaasd dat er zoveel mensen gekomen waren; hij kende het grote aantal betrokkenen niet.  

Ik vond het een verloren avond, want concrete antwoorden kwamen er niet en er werden veel vragen 'mee genomen'. Of hij alles onthouden heeft weet ik niet want er niets opgeschreven. Het enige wat er na deze avond gebeurde is, dat er aan de achterkant hekken werden geplaatst zodat men er moeilijker in konden komen.

Op 21 december 2016 kreeg ik een e-mail, dat er begin 2017 een werkgroep zou worden opgestart met medewerking van de winkeliers en omwonenden om verdere stappen te ondernemen. Echter hierna heb ik niets meer gehoord; of er dus inderdaad stappen zijn ondernomen ik weet het niet. Er heeft al eerder (augustus 2018) een stuk in De Vierklank gestaan van dorpsgenoten aan de Merellaan, die overlast ondervinden van de jeugd die in de kassen kruipen.

Nu, 15 augustus 2019 is er gebeurd, waar ik en met mij vele anderen al bang voor waren; nl. dat er brandgesticht zou worden in de kassen. Gelukkig was de brandweer er snel bij. En gelukkig was het ook geen weekend, want er staan nogal eens auto's van Slagerij Zweistra voor geparkeerd; hoe moet de brandweer er dan snel bij kunnen. Ik ben erg geschrokken en had er nog niet bij stil gestaan, dat de kassen maar ca. 3 meter van ons appartementencomplex af staan en wat zou er gebeurd zijn als de brand overgeslagen was? Er wonen mensen, die van de lift afhankelijk zijn en die mag dan niet gebruikt worden bij brand hoe komen zij er dan uit?

Een week later stonden er opeens 2 containers die boordevol afval zaten en een aanhanger, vol geladen met groen van bomen en struiken. Er is dus eindelijk een begin gemaakt met opruimen. Hoe nu verder? Hoelang moeten wij nog tegen die lelijke kassen aankijken? En afwachten tot er weer iets gebeurt.

Gemeente doe er nu éindelijk eens wat aan.

Nel Sukkel, Maartensdijk

Naschrift
Communicatieadviseur Barry Smits antwoordde in augustus 2018 namens de gemeente De Bilt in deze krant: 'De gemeente De Bilt deelt de wens van de omwonenden dat de locatie van het voormalig tuincentrum wordt aangepakt. Het perceel is niet in eigendom van de gemeente. Het is echter in ieders belang, dat deze omgeving leefbaar en veilig is. Het punt staat dan ook op de agenda voor het eerstvolgend overleg met de projectontwikkelaar, dat begin september plaatsvindt. Intussen hopen we dat omwonenden de moeite blijven nemen om eventuele jongerenoverlast bij de gemeente te melden, of wanneer het een acute situatie betreft, contact op te nemen met de politie. Wanneer we jongeren die overlast veroorzaken in beeld hebben, kunnen we samen met partners, zoals jongerenwerk bespreken hoe we die overlast kunnen keren en verplaatsing ervan voorkomen'.

HvdB

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>