Logo vierklank.nl
Eerder dit jaar werd een samenwerkingsagenda opgesteld en een Intentieovereenkomst ondertekend. [foto Reyn Schuurman]
Eerder dit jaar werd een samenwerkingsagenda opgesteld en een Intentieovereenkomst ondertekend. [foto Reyn Schuurman]

Deelname in stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Overheden, terrein-beherende organisaties, particuliere terreineigenaren en belangenorganisaties op de Utrechtse Heuvelrug hebben het gezamenlijke doel dat de Heuvelrug er in 2030 nog mooier en beter bij ligt dan nu.

De wens is dat de natuur rijker en meer divers is dan nu, dat het kostbare culturele erfgoed in goede staat is en dat de bezoekers daarvan meer dan ooit kunnen genieten. Dat doel willen de betrokken partijen bereiken met stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug als verbinder tussen eigenaren, overheden, ondernemers en andere betrokkenen.

Uitvoering
Om verdere uitvoering te geven aan de samenwerkingsagenda gaat de Gemeente De Bilt een deelnemersovereenkomst sluiten met de stichting samenwerking in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De Bilt is overeengekomen om voor 2019 en 2020 8.000 euro per jaar bij te dragen in de stichtingsbegroting van in totaal 400.000 euro per jaar. In de loop van 2020 zal het College de samenwerking evalueren en beslissen over een verdere deelname.

HvdB

Meer berichten