Rick en de geridderde Tiny Middleton met de burgemeester.
Rick en de geridderde Tiny Middleton met de burgemeester.

Tiny Middleton benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Algemeen

door Guus Geebel

Tot het laatste moment was Tiny Middleton-Heijlen op vrijdag 16 augustus in de veronderstelling dat ze haar verjaardag ging vieren. Ze was op 5 augustus jarig en haar man Rick had haar verteld dat ze die op een bijzondere manier gingen vieren. Daarvoor waren vrienden en de kinderen en hun gezinnen uitgenodigd.

Eerst dacht Tiny dat het feestje in het Spoorwegmuseum gehouden zou worden, omdat daar de auto geparkeerd werd. Maar vandaar ging het naar de ontmoetingsruimte van de Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht. Toen Tiny daar burgemeester Sjoerd Potters met ambtsketen binnen zag komen kreeg ze argwaan. Een burgemeester draagt toch geen ambtsketen op een verjaardagsfeestje. Sjoerd Potters hielp haar snel uit de dromen toen hij haar toesprak. 'Ik ben hier vandaag gekomen om jou te eren. Je hebt je 35 jaar lang belangeloos ingezet voor de Joodse gemeenschap, die heel veel aan jou te danken heeft. Een religie wordt vaak in verband gebracht sociale samenhang, verbinding. Dat vind ik als burgemeester ontzettend belangrijk.'

Activiteiten
Burgemeester Potters geeft vervolgens een opsomming van wat Tiny Middleton allemaal voor de Joodse gemeenschap gedaan heeft. 'Je zet je binnen de leerhuizen in op verbinding tussen de Joodse en de niet-Joodse wereld.' Leerhuizen zijn plaatsen waar mensen samenkomen om met elkaar de Joodse religieuze geschriften te bestuderen en te bediscussiëren. Tiny Middleton deed dat in Twente en daarna in Utrecht en wijde omgeving. Zij zet zich belangeloos en met veel enthousiasme in voor haar vrijwillige taken. 'Je hebt een zeer grote kennis van de Joodse traditie en hebt de gave deze kennis uit te dragen en te inspireren.'

Ridder
'Je brede inzet op heel veel terreinen komt voort uit het concept Tikoen olam, Hebreeuws voor herstel van de wereld. Het is een dragende grond voor het handelen van de mens en een opdracht voor elke joodse man en vrouw. De talrijke activiteiten hebben er toe geleid dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Nadat de burgemeester de onderscheiding heeft opgespeld wordt spontaan een Joods feestlied in het Hebreeuws ingezet, dat uit volle borst wordt meegezongen.

!