Logo vierklank.nl
In W.O. II waren Duitse soldaten ingekwartierd op boerderij ’t Veldhuis in Maartensdijk. (foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)
In W.O. II waren Duitse soldaten ingekwartierd op boerderij ’t Veldhuis in Maartensdijk. (foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)
Historie

Adri Pieck kwam 100 jaar geleden naar Hollandsche Rading

Honderdvijf en twintig jaar geleden werd de kunstenares Adri Pieck geboren. Adri woonde en werkte van 1919 tot haar overlijden in 1982 in Hollandsche Rading. Ter gelegenheid van haar honderdste geboortedag werd in 1994 door de Groenekanse Culturele Commissie in Maartensdijk en in Groenekan een jubileumtentoonstelling van haar werk gehouden.

Markante, soms tere herinneringen aan de familie Pieck worden door verhalen en nagelaten werk levend gehouden. Vaak wordt door de verhalen, die over Adri Pieck worden verteld het beeld opgeroepen van een broze vrouw die vanuit haar gevoel van ontzag voor de natuur leefde en werkte.

Paars
Een goede kennis van haar mocht voor zijn verjaardag een schilderij als cadeau kiezen. Tussen de doeken waaruit hij kon kiezen, bevond zich een schilderij van een sparrenbos in de Lage Vuursche. De stammen van de bomen op het schilderij had Adri een enigszins paarse kleur gegeven. Dit doek was niet zijn eerste keus. Een tijdje daarna reed hij op een avond met Adri langs het sparrenbos van het schilderij. Hij zag inderdaad een paarse gloed op de stammen. Het rode licht van de ondergaande zon reflecteerde een paarse gloed op het hars van de stammen.

Natuur
Licht en leven vervulde Adri met ontzag en inspireerde haar werk. Na een fikse regenbui wachtte zij meestal een uurtje voordat ze naar buiten ging. De reden hiervoor was, dat ze de wormen, die door de regenbui boven de grond waren gekomen en niet met haar voetstappen wilde bezeren.

Maartenshoeve
Adri Pieck werd in 1894 in 's Gravenhage geboren als tweede dochter van Antonie A. Pieck ( 1865-1925) en Elisabeth M.M. Binnendijk (1865-1946). In totaal werden er vier dochters geboren. Beide ouders waren in het onderwijs werkzaam. In 1919 kwam het gezin vanuit Bussum naar Hollandsche Rading aan de Tolakkerweg 5 wonen. Het huisje, waarvan zij de bijbehorende stal 101 atelier verbouwden, kreeg de naam 'St. Maartenshoeve'. Het huis dat al enige jaren na het overlijden van Adri is afgebroken werd in 1911 door de koopman J. de Rooij naast de herberg van Van Lunteren gebouwd. Toen de familie Pieck er in 1919 kwam wonen, was het huis eigendom van de fam. Ormeling. De heer Ormeling was ook in het onderwijs werkzaam. In 1926 kocht de familie Pieck het huis. Hollandsche Rading was in de twintiger jaren nog grotendeels onbebouwd.

Lessen
Adri en haar zusje Gretha kregen in het begin tekenles van hun vader. Gretha had aanleg voor etsen en houtgravures maken. Zij kreeg later les van Toon de Jong uit Laren. Adri kreeg les van de kunstschilder E.R.D. Schaap en volgde de lessen van prof. Drake aan de Amsterdamse Rijksacademie. De ouders steunden de kinderen in het ontwikkelen van hun specifieke taken  In 1920 overleed Gretha aan de gevolgen van de Spaanse griep. Adri miste haar zusje Gretha zeer. Zij ontfermde zich met een groot gevoel van piëteit over haar nagelaten werk. Haar vader overleed in 1925 waarna zij verder leefde met haar moeder en twee zusjes Marie en Betty. Marie ging in het voetspoor van haar ouders in het onderwijs werken. Zij werd uiteindelijk directrice van de Mulo voor meisjes aan het Domplein in Utrecht. Marie overleed in 1948. Betty verzorgde de huishouding en speelde piano. Na het overlijden van Betty in 1967 woonde Adri alleen in de St. Maartenshoeve.

Verbinding
In een arbeidzaam leven heeft zij veel dierbare plekjes in haar eigen kleurige stijl vastgelegd. Zoals een regenboog de vele verschillende kleuren, waaruit het licht bestaat, toont, was Adri altijd op zoek naar de echtheid van het bijna niet vast te leggen moment. Zij bezat een open oog voor de natuur in de mens. Het eerlijk handwerk van de boer en de ambachtsman beeldde zij met gevoel van bewondering uit. Ook had zij verbinding met het volkse leven. De volksfeesten met het ringsteken tijdens de Koninginnedag in de statige lanen van Groenekan legde zij met veel gevoel vast. Haar scherpe waarneming werd ook wel eens misleid. Een boer in Hollandsche Rading was iedere avond op zijn akker bezig. In zijn mond had de boer een plaatje waarmee hij vogelgeluiden kon nabootsen. Adri kwam iedere avond op de akker naar het zingen van 'de merels' luisteren. Tot het moment waarop zij bemerkte dat de boer de vogelgeluiden maakte. Haar eerbied voor alles wat leeft en groeit behield zij tot het uiterste. De tuin rond haar huis was op het oog een wildernis. Maar Adri gaf iedereen (plant, insect of muis) ruimte om te kunnen leven. Er waren momenten, dat zij voor 20 zwerfkatten zorgde. Ook haar hondje, dat bijna niet meer kon lopen, liet zij op een karretje, bekleed met zachte stof, uit. Het beestje kon alleen nog zijn voorpootjes gebruiken. Ook was zij er zich van bewust dat ieder moment van de dag in een andere betovering van het licht stond. Iemand ontmoette haar vroeg in het voorjaar van 1943 's morgens om half acht met een schetsboek voor het gemeentehuis. Zij tekende met halve handschoenen aan, tegen de kou, die alleen haar vingers onbedekt lieten. Ze vertelde dat ze gefascineerd was door het vroege oosterlicht op het gemeentehuis en wilde dit vastleggen.

Mensen
Ook de zorg voor mensen had haar aandacht. Contacten met Belgische vluchtelingen die tijdens de eerste wereldoorlog in 1915 naar Nederland waren uitgeweken en bij haar ouders in Bussum hadden gelogeerd, bleef zij trouw. Vaak krijgt het werk van een kunstenaar wanneer hij of zij niet meer leeft, de waardering die tijdens het leven ontbrak. Adri en Gretha ontvingen tijdens hun leven al veel waardering van bewonderaars van hun werk. Geld was voor hen minder belangrijk, maar thans is de waarde van hun nagelaten werk niet te veronachtzamen. Een rede voor veel families het werk van de gezusters Pieck goed te bewaren.

Meer berichten