Logo vierklank.nl
Toegangssituatie bij de rotonde Blauwkapelse- en Hessenweg.
Toegangssituatie bij de rotonde Blauwkapelse- en Hessenweg.

Stemmen voor Verbetering toegang Van Boetzelaerpark

Ruim 10 jaar geleden is de Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark ontstaan uit zorg voor de steeds slechter wordende situatie in het Van Boetzelaerpark. Preventief onderhoud bleef achterwege. Overal groeide onkruid; werden zaailingen volwassen bomen; raakten paden en lanen in verval; banken en prullenbakken waren vernield.

door Henk van de Bunt

Een hartenkreet van een van de gemeentelijke medewerkers van de plantsoenendienst leidt in juli 2007, tot oprichting van de Vereniging. In mei 2015 werd de verenigingsvorm omgezet naar een Stichting. De stichting telt ruim 200 actieve 'vrienden en heeft in de afgelopen jaren met hulp en gelden van fondsen een aantal grote projecten gerealiseerd.

Gemeente
Het van Boetzelaerspark ligt waar zich vroeger de overtuin bevond van de buitenplaats Sandwijck, een overtuin die overwegend uit landbouwgrond bestond. De toenmalige eigenaar, Carel Wessel Theodorus baron van Boetzelaer (1873 1956), liet in 1930-1931 een park aanleggen door de firma H. Copijn en Zn uit Groenekan. Het 7,5 ha grote park werd aangelegd door werklozen in het kader van een werkverschaffingsproject. In 1931 is het park door de baron overgedragen aan de gemeente waarbij de onderhoudskosten ten laste van de gemeente kwamen.

Ingang
Ben Verwiel is voorzitter van de Vrienden van het van Boetzelaerpark. Hij vertelt: 'Het plan voor de verbetering van de toegang tot het Van Boetzelaerpark in De Bilt is door de ANWB genomineerd voor een bijdrage van €10.000,-. Het plan met de meeste stemmen krijgt die bijdrage. De Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark wil het park toegankelijk maken voor mindervaliden en mensen met een kinderwagen. Nu is het park slecht toegankelijk voor hen, terwijl het park zoveel te bieden heeft. Zo geeft het park volop gelegenheid om te bewegen over de mooie lanen, genietend van het mooie uitzicht op de imposante bomen, kuierend in de zon, zittend in het gras of op de vlonder of bankje. In de vroege ochtend, tijdens de middagpauze van het werk, of na school- of werkdag. Voor mindervaliden en mensen met een kinderwagen is dan wel een onbelemmerde en droge (plassenvrije) toegang nodig. De huidige gazen hekwerkconstructie en omgeving daarvan verhinderen dat en daarom zijn veranderingen nodig. Verbetering van de toegang van het park is overigens een onderdeel van een groter plan. Dit grotere plan 'Herinrichting entreegebied Van Boetzelaerpark' voorziet ook in het terugbrengen van het bloemrijke cirkelplantsoen en het plaatsen van een replica van een historisch belangrijke 'Moerkoertvaas' die in het verleden in het plantsoen stond. Voor het plan om het park ter plaatse in de oorspronkelijke staat terug te brengen en mooier te maken zijn door de Vrienden ook fondsen aangeschreven. Voor meer informatie over het plan zie de website van de Vrienden: www.vriendenboetzelaerpark.nl "

ANWB
'Uitvoering van het plan kost veel geld en de nominatie voor een bijdrage van €10.000,- vanuit het ANWB Fonds brengt realisatie van het plan dichterbij. Met deze nominatie zijn we er echter nog niet. Vanaf 13 augustus t/m 30 september 2019 kan er worden gestemd op alle genomineerde projecten. Uit de stemronde komt een top 3 van projecten met de meeste stemmen per provincie. Uit die top 3 kiest de Adviescommissie van de ANWB het project dat de € 10.000,- ontvangt. Helpen kan door te stemmen via https://www.anwb.nl, die stemmen hebben we hard nodig'.

Agenda
Ben Verwiel merkt op dat misschien de indruk wordt gewekt dat het een project van de Vrienden is: 'Dat is niet zo en dan kan ook niet zo zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor het park, het onderhoud, de projecten die daarin uitgevoerd worden etc. etc. Wij hebben al jaren geprobeerd (ook wel succesvol) om met de gemeente mee te denken, te adviseren, soms te initiëren en 'op de agenda te zetten en te houden'. Wij zijn als stichting actief geweest om een projectplan te schrijven maar dit is met name nodig geweest voor het werven van fondsen. Het park is en blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij zijn straks ook de opdrachtgevers van het totale project. Wij weten dat we het geagendeerd hebben. Wij hopen met dat de financiële bijdragen vanuit de fondsen de uitvoering van het gehele beoogde project mogelijk gaan maken'.

Meer berichten