Logo vierklank.nl

Nou Zeg...

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaargang van De Vierklank: al 25 jaar de lokale 'sufferd' van deze gemeente.

Eraan voorafgaand was er op 18 november 1994 zelfs een zgn. 0-nummer van De Vierklank en op verzoek van de ondernemers uit de gemeente Maartensdijk was er in december 1994 een Speciaal Kerstnummer.

Vanaf het eerste nummer (4 januari 1995) was er ook de rubriek 'Nou zeg'; een getekend drieluik met spitsvondige overwegingen. Dat De Vierklank ook toen al 'Bij de Tijd' was en daarin meedacht tonen de afleveringen van 24 jaar geleden; resp. die van 18 november 1994 en van precies 24 jaar geleden (woensdag 9 augustus 1995):

Henk van de Bunt

Meer berichten