Bridge in de Zomer

Algemeen

Tijdens de zomermaanden kan er op maandag- en donderdagavonden in deze gemeente bridge gespeeld worden.

Vanaf maandag 22 juli tot en met maandag 26 augustus kan iedere beginnende bridger of ex-cursist om 19.30 uur terecht in de kantine van SVM (Dierenriem 4) in Maartensdijk om in een eigen groep uitgezochte spellen te spelen. De spellen (+ commentaar) worden daarna per e-mail toegezonden. Voor iedere maandagavond dient u zich tenminste 24 uur vooraf - bij voorkeur per paar - aan te melden via beginnersoefenbridge@ziggo.nl.

Gevorderden
Belangstellenden zijn welkom om op donderdagavonden tot en met 29 augustus te bridgen in het Dorpshuis van Hollandsche Rading. Aanmelding als bridgepaar bij voorkeur voor de betreffende donderdag om 17.00 uur via e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of eventueel ter plaatse voor 19.15 uur. [HvdB]

!