Logo vierklank.nl
Indiener van de motie Anne Marie 't Hart.
Indiener van de motie Anne Marie 't Hart.

Gemeenteraad steunt motie biodiversiteit

Tijdens de uitloop van de raadsvergadering van 11 juli diende Anne Marie 't Hart met steun van acht fracties in de raad op 16 juli een motie in om biodiversiteit in het vervolg te hanteren als belangrijk uitgangspunt voor het groen in de gemeente. Het gaat daarbij om het kapbeleid, het groenrenovatieplan, de landschapsvisie en de omgevingsvisie.

door Guus Geebel

De motie werd aangenomen met alleen Erik den Hertog (Bilts Belang) tegen. 'Bilts Belang is ook voor de natuur en het milieu, maar deze motie is weer zo'n ad hoc symboolpolitiekachtig iets die wordt ingediend zonder financiële onderbouwing', aldus Den Hertog. Hij vraagt zich af waarom dit niet bij de begrotingsbehandeling aan de orde gesteld wordt. Hij complimenteert het college juist met alles wat nu al gedaan wordt en noemt als voorbeeld het Dr. Letteplein en de Soestdijkseweg Zuid waar je nu bloemetjes en bijtjes ziet.  

Aanleiding voor de motie was het dit voorjaar verschenen rapport van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services. In het rapport wordt vastgesteld dat als gevolg van menselijk handelen meer dan een miljoen planten- en diersoorten op aarde met uitsterven bedreigd worden. De afname van de biodiversiteit gaat op dit moment tien tot honderd keer sneller dan in de afgelopen tien miljoen jaar het geval was. Daarmee hollen we de funderingen van onze economieën, levensonderhoud, voedselveiligheid, gezondheid en levenskwaliteit wereldwijd uit, aldus het rapport. Wethouder Anne Brommersma adviseerde positief over de motie en zal het onderwerp in de U10 aan de orde stellen.

GG

Meer berichten