Logo vierklank.nl

Dag Basisschool in procenten

door Henk van de Bunt

Deze week nemen 523 leerlingen uit groep 8 van de 18 Biltse basisscholen afscheid. Het zijn er 14 minder dan een jaar terug.

Zoals gebruikelijk zwaait ook De Vierklank ze allemaal uit met de afscheidsfoto's van de lagere school.

In 2012 maakten in totaal 612 basisscholieren de overstap naar de brugklas van het voortgezet onderwijs, in 2013 waren dit er 588, in 2014 578, in 2015 567, in 2016 579, in 2017 554 en in 2018 537.

Eigen gemeente
Ging in 2012 bijna 70% ervan naar een middelbare school in De Bilt; in 2013 was dat ruim 66%. In 2014 was er alweer een daling (59%) en die neerwaartse tendens zette zich ook in 2015 voort (57%). Bij aanvang van het schooljaar 2016-2017 meldde 56,82% van de Biltse Basisschoolverlaters zich voor een brugklas van een Biltse school voor Voortgezet Onderwijs. Bij aanvang van schooljaar 2017-2018 was dat percentage 58,12%, bij aanvang van 2018-2019 was dat 61,27% en in september 2019 is dat 64,11%.

Er buiten
Van de 217 Biltse brugklassers, die in september zich buiten de gemeentegrenzen melden, gaat 17% naar Hilversums, 30% naar Utrechts vervolgonderwijs; 34% zoekt het in Zeist en de rest (19%) kiest 'elders' als domicilie. Met name het grote aantal van 74 basisscholieren (Zeist), 66 (Utrecht) en 24 (Amersfoort) is opmerkelijk te noemen. Vanuit Groenekan en Westbroek gaan ze ook in 2019 weer alle kanten op.

Meer berichten