Bijeenkomst Monitoringgroep Jan Steenlaan
Logo vierklank.nl
Het is niet altijd even druk op de Jan Steenlaan.
Het is niet altijd even druk op de Jan Steenlaan.

Bijeenkomst Monitoringgroep Jan Steenlaan

Woensdag 13 maart organiseerde gemeente De Bilt een informatieavond in De Bremhorst in Bilthoven over de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en omliggende lanen. Tijdens deze avond konden aanwezigen zich aansluiten bij een monitoringgroep. Donderdag 11 juli was deze voor het eerst bijeen in de Coesfeldzaal in Jagtlust.

door Walter Eijndhoven

Hoe zijn de reacties tot nu toe met betrekking tot het verkeer op en rond de Jan Steenlaan? Uit de monitoringgroep kwamen zowel positieve als negatieve reacties. Fietsers, vooral scholieren, rijden op de Jan Steenlaan weer met 3 à 4 personen naast elkaar op de weg, maar de automobilist gedraagt zich vriendelijker dan verwacht. Op de Rembrandtlaan is het een stuk rustiger geworden, nadat het verkeer weer via de Jan Steenlaan wordt geleid. Ook op de Ruysdaelllaan is het een stuk rustiger geworden.

Vrachtverkeer
Helaas is er niet alleen positief nieuws te melden. Vooral de grote drukte op de Jan Steenlaan is een doorn in het oog van omwonenden. 'De Jan Steenlaan is weer terug bij af', was één van de reacties uit de monitoringgroep. Niet alleen de vele scholieren en het verkeer richting scholen en sportvelden, maar ook het vele vrachtverkeer, vanaf 5.00 uur 's ochtends, blijft een heikel punt bij omwonenden. En nog steeds wordt veel te hard gereden door automobilisten. De monitoringgroep constateert wel dat zich vooral piekmomenten voordoen in de drukte op de Jan Steenlaan.

Tellingen
Vanuit gemeente De Bilt zijn diverse tellingen geweest in de omgeving Jan Steenlaan, te weten in de periode 6 april tot 19 april en tussen 20 mei en 2 juni. Zowel passerende auto's als fietsers zijn geteld. Naast aantallen werd ook gekeken naar de gemiddelde snelheid van passerende auto's. Hieruit bleek dat 85% van de automobilisten tot 44 km/u rijdt (waar 30 km/u is toegestaan), 15% van de automobilisten rijdt harder dan 44 km/u. Volgens Theo van der Leek, projectleider bij gemeente De Bilt, is de snelheid weliswaar op alle getelde trajecten te hoog, maar niet noemenswaardig. De verwachting is dat de gemiddelde snelheid daalt naar 'boven in de 30 km/u', in plaats van maximaal 30 km/u.

Knelpunten
Eén van de grootste knelpunten is de kruising Jan Steenlaan/ Rembrandtlaan. Scholieren steken te snel over om op het fietspad te komen aan de overkant van de Jan Steenlaan tegenover de Timpe. Vooral fietsers in tegengestelde richting komen hierdoor in moeilijkheden, aldus één van de leden van de monitoringgroep. 'Waarom het fietspad vanuit de scholen niet doortrekken richting de rotonde bij het station?' was één van de reacties. Scholieren en andere fietsers hoeven dan niet over te steken naar de andere kant van de Jan Steenlaan.

Busstation
Tijdens de bijeenkomst kwamen ook de bus en het busstation ter sprake. Vooral het feit dat de bus (op de Jan Steenlaan) weinig tot geen passagiers vervoert richting het busstation aan het eind van de route, de zogenaamde OV-As richting Utrecht. Vanuit de monitoringgroep kwam de vraag naar voren of het busstation wel op de juiste locatie ligt? Volgens Theo van der Leek houdt de vervoersmaatschappij zich bezig met een nieuw concept. Deze moet voor december 2019 vorm krijgen. Van der Leek stelt wel dat dit concept zich nog in een pril stadium bevindt.

Oplossingen
Voor diverse situaties dient een oplossing te komen is de veelgehoorde reactie vanuit de monitoringgroep. De Jan Steenlaan is en blijft een belangrijke route voor fietsers, waar de automobilist gast is. Om de snelheid van auto's te minderen worden diverse 'remmers' of 'drempels' aangelegd, onder andere op de kruising Jan Steenlaan/ Rembrandtlaan, bij de kruising Rubenslaan en de vernauwing aan het eind van de Jan Steenlaan (het traject tussen de Jan van Eycklaan en de Joos van Clevelaan). Een inwoner van de Ruysdaellaan stelt voor ook een drempel aan te leggen ter hoogte van Ruysdaellaan 59, omdat het verkeer hier erg hard rijdt.

Vrachtverkeer
Uit de monitoringgroep komt de vraag of vrachtverkeer kan worden omgeleid. Dus geen toeleveranciers meer vanaf de Jan Steenlaan/ Rembrandtlaan naar de Jan van Eycklaan richting de Plus en overige bedrijven. Een oplossing zou kunnen zijn het vrachtverkeer (komend vanaf de Soestdijkseweg- Noord) onder de tunnel te geleiden richting Leyenseweg in Bilthoven-Zuid. Theo van der Leek belooft vanuit gemeente De Bilt te kijken naar een mogelijke oplossing.

Meer berichten