Logo vierklank.nl
Ook De Bilt heeft de Woondeal ondertekend, links wethouder Dolf Smolenaers en rechts minister Kajsa Ollongren.
Ook De Bilt heeft de Woondeal ondertekend, links wethouder Dolf Smolenaers en rechts minister Kajsa Ollongren.

Minister Ollongren ondertekent Woondeal

door Walter Eijndhoven

Regio Utrecht en Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sloten maandag 24 juni een woondeal. De regio Utrecht is één van de zes regio's waar de druk op de woningmarkt het hoogst is.

Via de woondeal gaat de regio Utrecht een langdurig partnerschap aan met het rijk. Regio Utrecht wordt gevormd door drie wethouders (waaronder de Biltse wethouder Dolf Smolenaers), (Gedeputeerde van) de Provincie Utrecht Rob van Muilekom en Minister Ollongren. Doel van deze woondeal is samenwerken aan de woonopgaven en het versnellen van de belangrijkste afspraken op het gebied van de realisatie van de reeds aanwezige planvoorraad en afspraken over het functioneren van de woningmarkt.

MIRT
Uit een artikel van Cobouw, een onafhankelijke nieuwsbron voor de bouw, blijkt dat minister Ollongren, dankzij deze woondeal, tienduizenden extra nieuwbouwwoningen kan realiseren in de regio's. Vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt extra geld beschikbaar gesteld. Projectontwikkelaars denken jaarlijks één tot twee miljard nodig te hebben om nieuwe woningbouw van de grond te krijgen. Hoeveel geld uit het MIRT beschikbaar komt is niet bekend.

De zes regio's kunnen hun woningbouwplannen uitbreiden, omdat het rijk de infra-investeringen verzekert. In de meest gespannen regio's, zoals regio Utrecht, kunnen gemeenten sneller starten met meer woningbouw.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>