Logo vierklank.nl
Inmiddels (foto 28 juni) zijn de bakken verplaatst en gereduceerd tot 3 stuks.
Inmiddels (foto 28 juni) zijn de bakken verplaatst en gereduceerd tot 3 stuks.

Spoorlaan in Hollandsche Rading blijft gespreksonderwerp

door Henk van de Bunt

Inwoners van Hollandsche Rading zijn ontevreden over het onderhoud van de openbare ruimte en maken zich grote zorgen over de veiligheid op de Vuursche Dreef.
Henk Veenstra (1924) woont vanaf 1966 aan de Spoorlaan in Hollandsche Rading. De Spoorlaan kent geen trottoirs, maar grindpaden. Voor het onderhoud heeft de gemeente een zogenaamde verbrand-machine ingezet, maar niet met het gewenste resultaat.

Veenstra: 'Natuurlijk eisen deze paden onderhoud, vooral wat betreft gras en onkruid, dat tussen het grind opschiet. Wij vragen ons af of de gemeente controleert hoe deze verbrand-machine zijn werk heeft gedaan. Er werd gewerkt op dagen, dat er fikse regenbuien vielen, zodat het resultaat dat wordt beoogd wel moest uitblijven. De breedte van de machine liet niet toe, dat dit apparaat zijn weg kon vinden tussen de laanbomen en de tuinen en het gras en onkruid aan de voet van de laanbomen kon deze machine niet bereiken. De bestuurder had geen oog voor de kale plekken in het grind, die hij met deze machine veroorzaakte. Kortom: hier is onnodig en slecht werk verricht en gemeentegeld weggesmeten'

Bloembakken
Aan het begin van de Spoorlaan zijn grote bloembakken geplaatst om de verkeerssnelheid te beperken. Ze staan volgens Veenstra wel erg ver van de rand van de weg maar niet ver genoeg om fietsers uit te nodigen er 'achterlangs' te rijden. Veenstra: 'Dus bakken aan de kant of de bakken nog meer naar het midden van de weg. Overigens vermoed ik dat veel automobilisten deze 'slalom' gaan vermijden en kiezen voor de Oosterspoorlaan of de Dennenlaan. Maar ook dat er bestuurders zullen zijn die de 'vertragingstijd' dank zij deze slingerweg, willen inhalen door na deze hindernis even extra gas te geven op de rest van de Spoorlaan'.

Vragen
Henk Veenstra heeft nog meer vragen: 'Is er bij de renovatie van De Vuursche Dreef (tussen Tolakkerweg en Spoorlaan) rekening gehouden met de veiligheid van de fietsers? Aan deze toegangsweg tot het dorp zijn rechts trottoirranden en aan de overkant (aan de Noord-Hollandse kant van de weg), zijn nu, vlak naast de rijbaan, hele hoge stoepranden en grote 'olifantskeien' geplaatst. De rijbaan is niet al te breed en de fietsers, die daar rijden kunnen niet naar rechts uitwijken wanneer een auto hen wil passeren. Er ontstaan nu mogelijk levensgevaarlijke situaties. Als ik denk aan de tientallen scholieren, die dagelijks hier (vaak in groepjes) fietsen, houd ik mijn hart vast. Fietsers, die vanaf de Vuursche Dreef richting Utrecht willen rijden (dus linksaf naar het fietspad langs de Tolakkerweg willen gaan) hebben weinig kans om de Vuursche Dreef over te steken, wanneer daar enkele auto's voor het rode verkeerslicht wachten, terwijl ze volgens de verkeerswet dat gewoon mogen doen'.

Bloembakken
Marco en Diana van Olderen - van Kooij hebben ook mindere ervaringen- met name over de bloembakken. Marco: 'Deze zijn geplaatst zonder medeweten van mijn schoonvader, die op Spoorlaan 7 woont. Twee bloembakken zijn (zonder zijn toestemming) nagenoeg voor zijn oprit geplaatst. Hierdoor is het in - en uitrijden bemoeilijkt en ook niet zonder risico, aangezien het verkeer aan zijn kant (oneven) van de weg voorbij rijdt. Ook het in- en uitrijden met aanhanger en/of bus – iets dat regelmatig voorkomt - is vrijwel onmogelijk. De bloembakken zorgen voor gevaarlijke situaties; het verkeer gaat agressiever rijden (er wordt juist harder gereden!), ouderen met een rollator gaan er omheen en lopen vervolgens midden op de weg. Dit geldt ook voor het merendeel van de fietsers, Laden/lossen langs de weg is onmogelijk omdat men dan gelijk de hele straat blokkeert. Auto's die op het grind geparkeerd worden, belemmeren het (uit-)zicht en dat zorgt weer voor gevaarlijke situaties bij het in- en uitrijden'.

Diana noemt (ook) het grint en de beplanting: 'Deze is erg verwaarloosd, waardoor deze strook niet meer gebruikt kan worden als voetpad. Door overhangende en verwaarloosde beplanting van bewoners wordt het zicht en doorgang ook ernstig belemmerd. Wij hebben al contact gehad met de gemeente en de uitvoerder om de bloembakken te verplaatsten of weer weg te halen, maar helaas is er nog geen actie ondernomen ondanks eerdere toezeggingen'.

Gemeente
Dick de Jager -afd. communicatie van de gemeente - meldt dat er vlot actie wordt ondernomen: 'De bloembakken worden nog deze week verplaatst. Ze worden strak langs de wegrand gezet, omdat de oorspronkelijke positie een net-niet-oplossing bleek. Meneer Kooij van Spoorlaan 7 is vooraf geïnformeerd geweest over de komst van de bloembakken en hij reageerde, nadat ze geplaatst zijn. Afgelopen vrijdag heeft de gebiedsmakelaar met hem gesproken en verteld, dat de bloembakken verplaatst zouden worden. De bewoners, die gekozen hebben voor de verkeersremmende maatregel met de bloembakken zijn tot op heden tevreden over het resultaat, maar ze balen er stevig van dat de plantjes, die ze er zelf inzetten, er steeds worden uitgetrokken. De Vuurse Dreef is intussen ook aangepast: bij Café Moeke tot aan de kruising is er een stoep voor fietsers gemaakt tot aan het verkeerslicht. Overigens is de Vuursche Dreef nog niet af: er komt nog asfalt, inclusief een fietssuggestiestrook.'

'

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>