Logo vierklank.nl
Erik den Hertog stelt vragen over de overlast van de eikenprocessierups.
Erik den Hertog stelt vragen over de overlast van de eikenprocessierups.

Vragenhalfuur gemeenteraad van 27 juni

door Guus Geebel

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) stelt vragen over de verkeersveiligheid van de Hessenweg in De Bilt. Forza stelt dat niets doen geen optie is. Er wordt gewacht op het verkeerscirculatieplan De Bilt waar geld voor is dat dit jaar besteed moet worden. 'Waarom worden de snelheidsremmende maatregelen niet ter hand genomen en uitgevoerd en wat is de planning.' Wethouder André Landwehr antwoordt dat door het verdwijnen van een subsidie van de provincie om aanpassingen te doen in de 30km-zone, de mogelijkheden minimaal zijn. 'Er is nu geen geld voor grootschalige aanpassingen. Er wordt breed ingezet op gedragsverandering en markeringen zijn duidelijker aangebracht. Voor de korte termijn zit er meer niet in. De Hessenweg is een doorgaande busroute en een belangrijke route voor hulpdiensten waar versmallingen en drempels aanleggen niet zomaar kunnen.'

Op vragen van Forza over parkeerproblemen in Bilthoven antwoordt Landwehr dat binnenkort gesprekken met ondernemers en een mediator starten waarin ook de blauwe zone wordt meegenomen.

Schlamilch stelt verder een aantal vragen naar aanleiding van de onrust rond de psychiatrische kliniek in Den Dolder die onlangs veel in het nieuws was. Burgemeester Potters deelt de bezorgdheid en verontwaardiging die is ontstaan. Hij heeft contact met burgemeester Koos Janssen van Zeist die de eerst verantwoordelijke is. Op basis van een risicoanalyse en in samenspraak met de gemeente Zeist wordt beoordeeld of extra toezicht nodig is. Het is een rijksinstelling waar de minister verantwoordelijk voor is.

Over de eikenprocessierups stelt Erik den Hertog (Bilts Belang) dat bewoners nu behoefte hebben aan toezeggingen. Hij vraagt om opschaling van kennis van ambtenaren en betere informatie en communicatie naar inwoners toe. Den Hertog vraagt om een routekaart waarom te zien is waar en wanneer wordt bestreden, en om beleid voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Wethouder Anna Brommersma vindt het een heel groot probleem in de gemeente. 'Er zijn in vergelijking met vorig jaar driemaal zoveel eikenprocessierupsen in Nederland. Er is te weinig capaciteit voor de bestrijding. We hadden één team en hebben er deze week een team aan toe kunnen voegen. Voor meer bestaat een wachtlijst.' Aan de website van de gemeente is meer informatie toegevoegd. Het college gaat aan de slag om overlast volgend jaar zo veel mogelijk te voorkomen en zal de raad daarover informeren.

Vragen van Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) over de woondeal worden beantwoord door wethouder Dolf Smolenaers. 'Het college heeft vorige week een raadsmededeling vastgesteld die op 28 juni naar de raad gaat. Voor De Bilt zijn de belangrijkste items dat er ruimte komt om te bouwen voor de vitaliteit van de kleine kernen. Daarnaast staat er heel veel in over het middensegment. Wij zijn de enige regio die een woondeal in gezamenlijkheid als regio tekent.'

Vragen ingediend door Ingrid Oude Lenferink (GroenLinks) over de woon- en leefsituatie voor kinderen op vakantieparken worden op een later tijdstip schriftelijk door wethouder Madeleine Bakker beantwoord.. 

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>