Logo vierklank.nl
Wethouder Dolf Smolenaers op 12 september 2019 bij de onthulling van het beeld 'Fietsspel' nabij het station in Bilthoven. (foto Guus Geebel)
Wethouder Dolf Smolenaers op 12 september 2019 bij de onthulling van het beeld 'Fietsspel' nabij het station in Bilthoven. (foto Guus Geebel)

De uitvliegende scholier

door Henk van de Bunt

'De uitvliegende scholier': zo luidt het thema van de interactieve lessenserie op het brede gebied van kunst en cultuur voor de basisschoolverlaters van de bovenbouw. Het betreft maar liefst zestien Biltse scholen van de Stichting Delta, die in de periode 29 mei tot en met 19 juni in een innige coöperatie tussen deze Stichting, de organisatie Kunst Centraal en de Stichting Jits Bakker Collectie bijzondere lessen over kunst kunnen volgen.

Door het bijzondere karakter is het voor de leerlingen een gebeurtenis die hen bijblijft. In één adem moet de groep van 6 kundige gastdocenten genoemd worden. Meerdere van die gastdocenten komen uit het onderwijsveld; Ton van der Linden, Tom van Straalen, Piet van der Sanden, Frank Diepstraten, Wilma van der Veen en Ignaas de Jong. Allen hebben zich vooraf grondig voorbereid op deze jaarlijks terugkerende gebeurtenis.

Scholier
Een gedichtje dat onopgesmukt de bedoeling weergeeft heet 'De uitvliegende scholier'.

'Daar sta je dan. . . je opent de schooldeur voor de laatste maal.

Je stapt naar buiten, de wijde wereld in.

De basisschool laat je achter je

en je gaat met

alle herinneringen, kennis, ervaringen

naar de middelbare school.

Voordat de deur achter je in het slot valt

kijk je nog een keer om:

wat heb ik een mooie tijd gehad'.

Die afsluiting van de basisschool periode - in dit jaargetijde weer actueel - krijgt een bijzondere dimensie, omdat de ambiance van het atelier 'de kooi' met aangrenzende beeldentuin bijna toverachtig tot de verbeelding spreekt. Het maakt diepe indruk op de jonge leerlingen.

Ets
'De uitvliegende scholier': zo heet het beeld, dat op alle Deltascholen een plek heeft gekregen. Jits Bakker (6 juli 1937 - 5 juni 2014) heeft, vlak voor zijn overlijden, dit beeld ontworpen. Ieder beeld is net weer iets anders. Van het beeld is ook een ets gemaakt die alle leerlingen van groep 8 uitgereikt krijgen bij het verlaten van de school. Ieder jaar krijgen de leerlingen een andere ets.

Jits Bakker
Jits Bakker was een veelzijdig kunstenaar: schilder, tekenaar, aquarellist, glaskunstenaar, graficus en maker van sieraden. Hij is vooral bekend geworden door zijn beeldhouwwerken. Hij wist al vroeg dat hij talent als kunstenaar had. Door de enorme wilskracht heeft hij veel voor elkaar gekregen. Eén van zijn lijfspreuken was: 'Kunnen is zó willen dat je het kunt. Begin niet of zet door!'.Op veel plekken in de wereld zijn de kunstwerken van hem te bewonderen. Het museum beeldenpark Jits Bakker op het landgoed Beerschoten in De Bilt bevat een grote permanente verzameling beelden in brons en marmer.

Oordeel
Op uitermate zorgvuldige wijze zijn de gastlessen aan de leerlingen opgebouwd. Ook behoort daartoe dat ze door middel van een filmpje kennis maken met kunstenaar Jits Bakker. Bij de ets krijgen de leerlingen een creatieve schrijfopdracht. Uiteraard worden ze daarbij geholpen door de gastdocent. Hoe dan ook, het streven is er constant op gericht dat ze onbevooroordeeld hun oordeel geven. Die oordelen zijn dan ook even gevarieerd als er leerlingen zijn. Fouten maken is er niet bij. Dat is wel even anders dan ze hebben ervaren in de achter hen liggende basisschooljaren!

Verkwikkend
Het is een verkwikkende ervaring de jeugd uitermate betrokken bezig te zien met zaken rondom kunst, cultuur en natuur. In samenhang daarmee lijkt het gepast hier de woorden te herhalen van cultuurwethouder Dolf Smolenaers van De Bilt, die hij recent hanteerde bij de onthulling van het beeld 'Fietsspel' nabij het station in Bilthoven: 'We vinden kunst samen belangrijk. Of het nu gaat om kunst van uitzonderlijk hoog niveau of om een mooi knutselwerk van zoon of dochter: het is voor hen allemaal een creatief uitzonderlijk proces om het te maken, iets te scheppen uit niets. Onze gemeente staat voor al die kunst, door veel aandacht en support te geven aan onze culturele infrastructuur'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>