Logo vierklank.nl
De camera blijft gewoon staan, maar de borden eromheen gaan weg. [foto Henk van de Bunt]
De camera blijft gewoon staan, maar de borden eromheen gaan weg. [foto Henk van de Bunt]

Minder sluipverkeer door kentekencamera Westbroek

Cameraregistratie van autokentekens op de Korssesteeg zorgt voor een forse daling van het sluipverkeer door het dorp in de ochtend- en avondspits. Dat blijkt uit de proef die de gemeente op initiatief van inwoners en ondernemers tot 1 april heeft gehouden. Gemeente, ondernemers en inwoners werken hard aan de definitieve invoering van de kentekencamera.

Tijdens de proef daalde het aantal voertuigen in de spitsuren van ongeveer 1200 naar 500 per dag. Nog steeds reed een derde van hen zonder ontheffing over de Korssesteeg waar al sinds 2009 een doorrijverbod geldt. De proef startte in december vorig jaar.

Achter de schermen
Gemeente, inwoners en ondernemers zijn blij met het effect van de kentekencamera op de leefbaarheid in Westbroek. De definitieve invoering vraagt nog de nodige tijd. Het is een fikse klus waarvoor bij de gemeente extra inzet levert om achter de schermen alles goed te regelen: beleid aanpassen, verkeersbesluit, overleg met het openbaar ministerie, de ondernemers-app werkend krijgen, inrichten van een loket voor ontheffingsaanvragen en de handhaving. De gemeente mikt op invoering in het najaar. De camera blijft gewoon staan, maar de borden eromheen gaan weg.

Ontheffingens-app
Onderdeel van de proef was het testen van een app waarmee ondernemers incidentele dagontheffingen voor hun bezoekers kunnen aanvragen. De app maakt onderdeel uit van een nieuw beheersysteem van ontheffingen. De proef heeft laten zien, dat de app nog niet naar behoren werkt. De komende tijd werkt de leverancier met voorrang aan de verbeteringen van de app.

Leefbaarheid
Het doorrijverbod op de Korssesteeg tijdens de spitsuren geldt sinds 2009 en is aangegeven met borden. Veel automobilisten negeren het verbod. Het vele autoverkeer tast de leefbaarheid aan op de smalle wegen in het landelijk gebied waarvan ook fietsers en lokaal vrachtverkeer gebruikmaken. Uit onderzoek is gebleken, dat veel forenzen de route over Westbroek gebruiken om de files aan de noordkant van Utrecht te vermijden.

Snelheidsmeting
In de proefperiode met de kentekencamera is ook de snelheid gedurende twee weken gemeten. De maximumsnelheid op de Dr. Welfferweg en de Achterweteringseweg blijkt voor een aantal automobilisten moeilijk te respecteren. Op de Dr. Welfferweg rijdt zo'n 20% harder dan de toegestane 60 km/uur; 1.800 auto's reden harder dan 70 km/uur. Voor de Achterweteringseweg is dit 12% en 1.050 auto's. Er zijn snelheden van boven de 100 km/uur geregistreerd.

Meer informatie over de proef vindt u op de Westbroek-pagina van debilt.nl onder Projecten.

Meer berichten