Logo vierklank.nl
Diederik van der Molen actief in waterschaps-verkiezingstijd.
Diederik van der Molen actief in waterschaps-verkiezingstijd.

Coalitie waterschap

Dinsdag 28 mei is het coalitieakkoord gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De coalitie van het waterschap wordt gevormd door de partijen Water Natuurlijk (7 zetels), CDA (3 zetels), PvdA (2 zetels) en de geborgden Landbouw, Natuur & Economie (7 zetels).

De verkiezingen van 20 maart hebben geleid tot een verschuiving van zetels, maar de coalitie wordt met dezelfde partijen voortgezet. Ook de 4 hoogheemraden (leden van het Dagelijks Bestuur) blijven dezelfde.

Richting
Er wordt wel een andere richting gekozen. Alle partijen geven - naast droge voeten, voldoende en schoon water - meer aandacht aan duurzaamheid, klimaat- en energiemaatregelen en het bevorderen van biodiversiteit. Zo streeft de coalitie naar bloemrijke dijken, versneld afremming van bodemdaling in het veengebied, inzet van restwarmte van waterzuiveringsinstallatie voor de verwarming van wijken, extra zuivering van afvalwater op resten van geneesmiddelen en andere chemische stoffen en afkoppeling van regenwater van het riool.

Dijkgraaf
In het Algemeen Bestuur zit (ook) Bilthovenaar Diederik van der Molen: 'Het is een akkoord op hoofdlijnen met een uitnodiging aan ieder om er samen verder invulling aan te geven'.

Jeroen Haan is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. Nadat hij door de Commissaris van de Koning zal zijn beëdigd, zal hij vanaf 2 september bij het waterschap aan de slag gaan.

HvdB

Meer berichten