Logo vierklank.nl

Bridgen in de Zomer

Tijdens de zomermaanden kan men op meerdere avonden in deze gemeente bridgen; op dinsdag-, woensdag- en donderdagavonden kunnen de kaarten worden geschud, verdeeld en gespeeld worden.

BridgeClub Bilthoven organiseert op de dinsdagen 4 juni t/m 16 juli in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt vrij toegankelijk Zomerbridgeavonden. Aanvang 19.30 uur. Aanmelding dinsdags tot 19.20 uur in de zaal of vóór 17.30 uur via e-mail ADNijdam@t-mobilethuis.nl of tel. Bert Nijdam (06 19387746)

Woensdag
Bridge Combinatie Concordia-86 houdt deze zomer op de woensdagen 12, 19 en 26 juni en 3, 10 en 17 juli weer open drives. De drives zijn voor iedereen toegankelijk. De speellocatie is het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden hoeven zich niet vooraf te melden, maar dienen wel uiterlijk 19.15 uur aanwezig te zijn.

Beginners
Ingaande week 24 (12 juni) tot en met week 29 (17 juli) is iedere beginnende bridger (ex-cursist) welkom op woensdagen om 19.30 uur in het HF Witte centrum Henri Dunantplein 4 in De Bilt om in een eigen groep uitgezochte spellen te komen spelen. De spellen (+ commentaar) worden daarna per e-mail toegezonden.

Vanaf 24 juli tot en met 28 augustus wordt deze mogelijkheid op de maandagen om 19.30 uur in de kantine van SVM (Dierenriem 4) in Maartensdijk op dezelfde voet als in De Bilt voortgezet; ook nu weer in de eigen omgeving met uitgezochte spellen. De spellen (+ commentaar) worden ook dan weer toegezonden. Voor iedere avond dient men zich 24 uur vooraf - bij voorkeur per paar - aan te melden via beginnersoefenbridge@ziggo.nl

Donderdag
Bridgers zijn welkom om op donderdagavond te komen bridgen in de maanden juni, juli en augustus in het Dorpshuis van Hollandsche Rading. Aanmelding als bridgepaar bij voorkeur voor donderdag 17.00 uur via e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of eventueel ter plaatse voor 19.15 uur. De eerste avond is op 6 juni, aanvang 19.30 uur.

HvdB

Meer berichten