Logo vierklank.nl
Het koor straalde plezier in het zingen uit; de toehoorders genoten van de muziek en zongen veelal mee met de hen bekende composities.
Het koor straalde plezier in het zingen uit; de toehoorders genoten van de muziek en zongen veelal mee met de hen bekende composities.

Zang Veredelt in Schutsmantel

Zondag gaf het koor van Zang Veredelt een concert voor bewoners van Schutsmantel in de grote zaal van het huis. Voorzitter Henriëtte Duyster hield een korte inleiding. Zij memoreerde daarbij nog aan het feit dat het koor dit jaar 135 jaar bestaat. Voormalig voorzitter, Jette Roosendaal, gaf voor ieder stuk een korte uitleg.

Het koor, onder leiding van de dirigent Paul Krijnen, begon met 5 stukken uit de opera Orpheus en Eurydice. Caroline Kuijpers begeleidde het koor daarbij op de piano. Daarna zong men het Engelse volksliedje Early one Morning. Het daaropvolgende en bekende Plaisir d'amour werd door menig bewoner meegezongen. Als intermezzo speelde Caroline Kuijpers van Satie het bekende Gnossienne. Daarna zong het koor composities van Rossini en Mozart. Ook de compositie Fly me to the Moon van B. Howard, werd door veel bewoners meegezongen. Het koor sloot het concert af met enkele delen van de musical Les Miserables. (Frans Poot)

Meer berichten