Logo vierklank.nl
We blikken naar het oosten, waar de grens de spoorlijn en het viaduct van de A27 kruist.
We blikken naar het oosten, waar de grens de spoorlijn en het viaduct van de A27 kruist.

Langs de grenzen van De Bilt (4)

In het boek '100 jaar Bilthoven' stelt co-auteur Wim Krommenhoek de vraag hoe het gebied van de huidige gemeente De Bilt er duizend jaar geleden zal hebben uitgezien: 'We zagen een wildernis van heide en stuifzanden in het oosten, veen in het westen en moerasbossen in het zuiden'.

In een aantal bijdragen laat Krommenhoek de lezer kennis maken met de verscheidenheid aan landschappen langs de grens van de gemeente in het nu. Vooral na de herindeling tot één grote gemeente met zes woonkernen valt de verscheidenheid aan landschapstypen langs de gemeentegrens heel sterk op.

We begonnen onze rondgang ten westen van de kern de Bilt, bij fort Voordorp en volgden de grens met de klok mee, boven Overvecht langs, naar Westbroek. Later vervolgen we noordwaarts, langs het Bert Bospad naar Egelshoek en vandaar oostwaarts naar de kern Hollandse Rading. Vandaar een uitschieter noordwaarts in het Maartensdijkse bos en vervolgens zuidwaarts naar Lage Vuursche. Dan een lang stuk zuidwaarts richting Den Dolder en Zeist tot aan de A28. In het meest zuidelijke deel van de gemeente ter hoogte van de wijk Brugakker in Zeist en de Uithof loop de grens ongeveer een kilomer oost-west om dan oostelijk van de Uithof om te buigen naar het noorden en langs de A28 naar het westen te buigen om bij knooppunt Rijsweerd noordwaarts te buigen om een stukje de A27 te volgen. Na het kruisen van de Biltse Rading komen we weer terug bij fort Voororp.

Meer berichten