Logo vierklank.nl
Ook buslijn 77 gaat een alternatieve route rijden en zal dan tijdelijk niet rechtsaf gaan. [foto Henk van de Bunt]
Ook buslijn 77 gaat een alternatieve route rijden en zal dan tijdelijk niet rechtsaf gaan. [foto Henk van de Bunt]
Politiek

Melkweg Bilthoven maanden afgesloten

De nieuwbouwplannen voor het gebied ten noorden van de Melkweg in Bilthoven zijn in vergevorderd stadium. Op de voormalige schoollocaties en ten westen van de Poolsterlaan, komen in totaal 105 nieuwe woningen. Al het verkeer wordt omgeleid. Ook buslijn 58 en 77 rijden een alternatieve route. Naar verwachting gaat het verkeer op de Melkweg eind september pas weer de normale routes rijden.

In totaal komen er 105 woningen, waarvan 33 sociale huurwoningen en 72 vrije sector koopwoningen. In afwijking van eerdere plannen komen er geen appartementen maar alleen zogenaamde grondgebonden woningen met uitzondering van twee maisonnette woningen. Parkeren kan straks op de binnenterreinen en op de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen buiten de woonblokken.

Werkzaamheden
Voordat de bouw van de woningen begint moet er nog veel gebeuren. Het gebied moet eerst klaar gemaakt worden voor de bouw. Het aanleggen, verleggen en verwijderen van water, gas, elektriciteit en datakabels is een grote klus die de nutsbedrijven op dit moment uitvoeren. Aansluitend wordt het hoofdriool bij de Tweelingen omgelegd. Een flink aantal bomen is gekapt om de nieuwbouwplannen mogelijk te maken, maar ook om een asbestleiding te verwijderen. Hierna wordt gestart met de bouw van de woningen (zomer 2019). Naast de bouw van de woningen wordt ook de Melkweg geheel opnieuw ingericht. Zoals het er nu naar uitziet zullen alle werkzaamheden eind 2020 gereed zijn.

Kunstwerken
In het gebied stonden twee kunstwerken. Hemel in Huis is verplaatst en staat tussen de woningen aan de Tweelingen en de Weegschaal. Het kleine kunstwerk is opgeslagen en wordt gerestaureerd.

Tijdelijke routes bouwperiode
De nieuwe woningen worden in drie afzonderlijke blokken gebouwd. De ruimtes tussen deze blokken maken onderdeel uit van de bouwplaats. De aannemer heeft deze nodig voor opslag van bouwmaterialen en bouwketen. Vanwege onder meer veiligheid is het niet mogelijk en niet toegestaan om u tussen deze bouwblokken te bevinden. Dat betekent dat automobilisten, fietsers en voetgangers van de Melkweg naar de Weegschaal worden omgeleid tijdens de bouwperiode. Bij het vinden van deze tijdelijke oplossing staat de veiligheid voorop. Aangezien de Noorderkroon een drukke fietsroute is voor met name schoolgaande jeugd, wordt deze niet belast met extra auto's. Gekozen is om het fietspad van de Orionlaan tussen Weegschaal en Schorpioen aan te passen, zodat automobilisten tijdelijk gebruik kunnen maken van de Orionlaan. De fietsers vanaf de Melkweg (komende vanaf bijvoorbeeld het Lichtruim) kunnen via de Pluvierenlaan richting de fietstunnel naar De Leijen. Voor voetgangers wordt een tijdelijk voetpad aangelegd langs Lugtensteijn.

Meer berichten