Logo vierklank.nl
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn en voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming.
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn en voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming.
Politiek

Gratis basiscursus Politiek Actief

Samen met de gemeente Utrecht organiseert de gemeente De Bilt de cursus Politiek Actief. Dankzij subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan ProDemos de cursus Politiek Actief dit jaar gratis aanbieden aan 25 gemeenten. Daarbij geeft wordt de voorkeur gegeven aan gemeenten die zich gezamenlijk aanmelden.

door Henk van de Bunt

Joyce Groothuijzen is Raadsadviseur bij de Biltse Griffie: 'De griffie van de gemeente Utrecht heeft onze griffie benaderd met de vraag om hierin samen op te trekken. Voor een goed functionerende democratie is het noodzakelijk dat burgers weten hoe de democratische rechtsstaat in elkaar zit, welke waarden hieraan ten grondslag liggen en hoe zij hierin zelf een actieve rol kunnen spelen. Juist in de periodes tussen verkiezingen in, is het belangrijk hieraan aandacht te besteden zodat inwoners in verkiezingstijd goed geïnformeerd zijn. Dit is ook het moment om mensen bewust te maken van de mogelijkheid om zich bij een volgende verkiezing kandidaat te stellen'.

Belangstelling
'ProDemos is het 'Huis voor democratie en rechtsstaat'; zij legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. Iedereen die meer wil weten over hoe de gemeente werkt, of misschien interesse heeft om politiek actief te worden, is van harte welkom. In 2017 verzorgde ProDemos deze cursus in meer dan honderd gemeenten en een groot deel van de cursisten is vervolgens daadwerkelijk actief geworden in de gemeentepolitiek. Groothuijzen: 'De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse voor lokale politiek en niet alleen voor mensen die raadslid willen worden. Wij verwachten dan ook zeker belangstelling voor deze cursus'.

Bijeenkomsten
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, die plaatsvinden in het gemeentehuis in Bilthoven en het stadhuis in Utrecht op 12, 19 en 26 juni en 3 en 11 juli. Joyce Groothuijzen: 'Het programma, met de locaties, staat op de website www.debilt.nl/politiekactief. De eerste bijeenkomst is in Bilthoven, de volde drie in Utrecht en de laatste is weer in Bilthoven. Er is plek voor ongeveer 25 deelnemers in totaal. De docent heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur, maar staat onafhankelijk tegenover de politiek in De Bilt of Utrecht. Deelname is gratis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar raadsgriffie@debilt.nl of te bellen naar 030 228 91 69 tot en met 5 juni'.

Inhoud
Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Op deze vragen en meer, krijgen deelnemers aan de cursus antwoord van de docent, van aanwezige raadsleden (coalitie én oppositie), van de griffiers en van ambtenaren. Ook is er een training in debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders (van College en oppositie) uit de gemeenten. Zo krijgen deelnemers ervaring in en uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad. In relatie met de cursus krijgen de deelnemers een opdracht mee voor tijdens de raadsvergadering, die wordt nabesproken met de docent.

Programma
Op woensdag 12 juni gaat het naast een algemene inleiding over lokale democratie, over verkiezingen en politieke partijen. In de volgende bijeenkomst komen vragen aan de orde als: Wat doet een raadslid?, 'Waar geeft de gemeente haar geld aan uit? en is er een ontmoeting met raadsleden Op 26 juni zijn er thema's over de werkwijze(s) van gemeenten, over hoe worden beslissingen worden genomen en worden de mogelijkheden van Invloed uitoefenen besproken. Woensdag 3 juli gaat men (in Utrecht) leren debatteren en op donderdag 11 juli wordt een raadsvergadering in het gemeentehuis in Bilthoven bijgewoond.

Vertegenwoordiging
'Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen actief kunnen meedoen aan politieke besluitvorming. Dat kan bijvoorbeeld door voor je belang op te komen en je stem te laten horen, maar ook door zelf politiek actief te worden als raadslid of bestuurslid van een politieke partij', aldus burgemeester Sjoerd Potters. De voorzitter van de gemeenteraad vervolgt: 'Het is belangrijk dat de politiek een evenredige vertegenwoordiging is waarin iedereen zich kan herkennen. Helaas zie je dat sommige groepen nu ondervertegenwoordigd zijn in de politiek zoals vrouwen, jongeren, mensen met een migratieachtergrond of mensen met een beperking. Ik nodig hen, maar ook andere belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan de cursus'.

Meer berichten