Logo vierklank.nl
De colleges van B&W van gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht hebben op 14 mei 2019 hun voorkeur uitgesproken voor de locatie Kerkdijk 176 te Westbroek als brandweerpost. [foto Henk van de Bunt]
De colleges van B&W van gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht hebben op 14 mei 2019 hun voorkeur uitgesproken voor de locatie Kerkdijk 176 te Westbroek als brandweerpost. [foto Henk van de Bunt]

Locatiekeuze brandweer Tienhoven – Westbroek

Over een nieuwe gefuseerde brandweerpost voor Westbroek en Tienhoven vond op 6 december 2018 een raadsavond plaats voor de gezamenlijke (gemeente-)raden van de gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht. Daarbij is een locatie van Natuurmonumenten, in het gebied nabij de Nedereindse Vaartdijk in Westbroek en de Heuvellaan in Oud Maarsseveen, gepresenteerd als voorkeurslocatie.

Nadien is het locatieonderzoek voor de fusiepost vervolgd en is ook de locatie Kerkdijk 176 te Westbroek betrokken. Intussen hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van beide gemeenten voorkeur uitgesproken voor de locatie aan de Kerkdijk 176, waarop nu nog een ligboxstal staat. De eigenaar heeft zich bereid getoond om deze locatie te verkopen voor het realiseren van de brandweerpost. Samen met het College van Stichtse Vecht heeft het Biltse College besloten de aankooponderhandeling te starten. De locatie van Natuurmonumenten is vanwege enkele contra-indicaties niet langer de voorkeurslocatie maar blijft nog wel in beeld als tweede optie.

Meer berichten