Logo vierklank.nl
Voor veel bridgers is een bridgeavond een (wekelijks) uitje
Voor veel bridgers is een bridgeavond een (wekelijks) uitje

Cursus Bridge voor beginners

Bij voldoende belangstelling start er maandag 16 september in het paviljoen van Sport-Vereniging Maartensdijk (SVM) opnieuw een beginnerscursus bridge. De vorige cursus die in januari startte telde 20 deelnemers. Deze groep beëindigt eind mei de opleiding en het merendeel ervan start aansluitend een vervolgtraject.

Bridgedocent Henk van de Bunt: 'Oefenen en 'ontluiken als bridger' moet je in de eigen omgeving doen met medespelers en tegenstanders van gelijk niveau en scholing. Gelukkig zijn daar in bridgend De Bilt mogelijkheden voor'. Bridge is een kaartspel, dat onder de noemer denksport geplaatst kan worden. Het spel vereist concentratie, geheugen, logisch denken en goede samenwerking tussen partners. Bridge bestaat uit twee delen: het bieden en het spelen. Het spel wordt gespeeld met 52 kaarten door vier personen. Iedere speler krijgt de naam van een windrichting: Noord, Oost, Zuid of West. Noord en Zuid spelen samen - vormen een partnerschap - en spelen tegen Oost en West, die ook als partnerschap samenspelen. Het partnerschap kan ad hoc zijn, alleen voor één spel of wedstrijd, maar over het algemeen hebben bridgers vaste speelpartners. De spelers zien elkaars kaarten niet. Een bridgepaar leert effectief bieden (in 'code-vorm elkaar over de 'sterkte' informeren) en komt tot een 'contract'(afspraak). Na het bieden wordt gespeeld, waarbij ieder paar zo veel mogelijk slagen probeert te maken.

Organisatie
De nieuwe cursus start vanaf 16 september tot en met 20 januari 2020 op basis van boekje 1 van Berry Westra. Docent Henk van de Bunt: 'Voor het organiseren ervan is het prettig nu al een indicatie te hebben van eventuele belangstelling ervoor. Samen met mijn bridgepartner Wout van Dronkelaar en de andere ondersteuners zien wij belangstellend hier naar uit. Het organiseren vraagt best wat overleg. Via Wout van Dronkelaar ontdekten wij, dat er bij SVM een prima ruimte (incl. beamer) voor theorie naast ruimte voor oefenen beschikbaar is, maar er zijn ook anderen nodig, die bij het oefenen in spelen adviezen kunnen geven. Daarnaast dient ook al weer gedacht te worden aan mogelijkheden voor extra oefenen, buiten de cursusavond om); dit begint al tijdens de cursus en voor de tijd daarna. Daarbij speelt natuurlijk ook mee, waar de (meeste van de) cursisten vandaan komen'.

Opvang
Om bridge te leren wordt meestal eerst een cursus gevolgd, waar bridgedocenten je de eerste beginselen van het bridge bijbrengen. Zo'n cursus bestaat in de regel uit 13 lessen van ongeveer 3 uur. In dit geval wordt er opnieuw een oefen-uitloop van 4 (extra) avonden aan toegevoegd. Bridge leren is niet moeilijk, maar het moet wel goed worden uitgelegd en toegelicht. De opzet is dan ook het eerste gedeelte van de les (met een beamer) de theorie uit het boekje in voorbeeldvorm te bespreken. Al vanaf les één heb je de kaarten in de hand en leer je het spel spelenderwijs. Bij het uitspelen wordt door 'ervaren secondanten' telkens geadviseerd.

Nazorg
Direct stoppen na zo'n cursus of 'terugkeren in de eigen huiskamer' is volgens Van de Bunt te vergelijken 'met je rijbewijs halen en nooit meer gaan rijden of de snelweg op gaan'. Juist het ervaring opdoen daarna maakt het tot een succes en daar zorgen we dan ook voor'.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via avondcursusbridge@ziggo.nl.

Meer berichten