Logo vierklank.nl

Geen opsporing naar aardwarmte in De Bilt

Bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is een opsporingsvergunning aangevraagd om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van aardwarmte ofwel geothermie in (delen van) de provincie waaronder gemeente De Bilt.

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Nederlandse overheid kansen voor het winnen van warm water dat van nature aanwezig is in de (diepere) aardlagen. Er wordt onderzocht of aardwarmte op grotere schaal kan worden toegepast voor het duurzaam verwarmen van huizen, kantoren en voor bepaalde industrie. Nu gebeurt dat nog vaak met aardgas.

Locaties
Hoewel de vergunning nog niet is afgegeven heeft de initiatiefnemer Engie besloten zich te richten op locaties in de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Dat wil zeggen dat in de andere gemeenten waarvoor de opsporingsvergunning is aangevraagd, waaronder De  Bilt, voorlopig niet wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het winnen van aardwarmte.

Keuze
De keuze voor de gemeenten Nieuwegein en Utrecht is ingeven door de afstand tot de daar al bestaande warmtenetten en de aanwezigheid van geschikte lagen in de ondergrond. Dat wil niet zeggen dat het winnen van aardwarmte in De Bilt buiten beeld is. Aangaande de ultradiepe geothermie op een diepte van meer dan vier kilometer, loopt het onderzoek nog. Zodra over de uitkomsten daarvan meer bekend is, informeert de gemeente nader hierover verder.

HvdB

Meer berichten