Dat wil ik 'effe' kwijt

Algemeen Dat wil ik effe kwijt.....

Beste Vincent van der Linden,

Onlangs heeft u langs de Prinsenlaan twee oranje-bruine percelen gezien. Het zijn twee van onze maisakkers. Beide percelen zijn na de maisoogst ingezaaid met een groenbemester. Op deze manier voorkomen wij dat meststoffen in de winter naar het grondwater weglekken en beschermen op deze wijze ons drinkwater tegen overmaat aan nitraat.

De groenbemester heeft nog allerlei andere goede eigenschappen, die op termijn gunstig zijn voor ons milieu. De groenbemester hebben wij dit voorjaar laten doodspuiten om een snelle vertering te bevorderen. Dat voorkomt een zure laag van onverteerde plantenresten en de opgeslagen voedingsstoffen kunnen daardoor snel ter beschikking komen van de jonge maisplanten.

De groenbemester is doodgespoten met glyfosaat (merknaam Roundup). Bijen vliegen niet op deze groenbemester en lopen daardoor geen gevaar om met glyfosaat in aanraking te komen. Bovendien wordt dit middel als volstrekt veilig voor bijen gezien. Glyfosaat pakt namelijk een enzym aan, dat alleen in planten en in sommige micro-organismen voorkomt.

Afgelopen jaar waren er voor het eerst berichten dat de darmflora van bijen schade van glyfosaat zou kunnen ondervinden. Deze berichten zijn gebaseerd op twee onderzoeken. Volgens de Nederlandse toelatingsorganisatie Ctgb zijn deze onderzoeken verkeerd opgezet en hebben ze tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Het Ctgb heeft dit vorig jaar aan minister Schouten (LNV) gerapporteerd na grondige analyse van de betreffende proeven.

Wij maken het de bijen dus niet moeilijker dan ze het al hebben. Veel liever helpen we ze een handje door bloemenmengsels op onze akkerranden te zaaien.

Met vriendelijke groet,

Hans van Maanen, Groenekan

!