Zijn kwaliteiten wil Geert Boorsma delen en komen o.a. terug bij Natuurmonumenten en de Open Monumenten-dag. Hij heeft zich ingezet voor het Noorderpark, voor de Algemene begraafplaats in Maartensdijk, de Historische Vereniging Maartensdijk en nog meer.
Zijn kwaliteiten wil Geert Boorsma delen en komen o.a. terug bij Natuurmonumenten en de Open Monumenten-dag. Hij heeft zich ingezet voor het Noorderpark, voor de Algemene begraafplaats in Maartensdijk, de Historische Vereniging Maartensdijk en nog meer.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

Algemeen Koningsdag

door Henk van de Bunt

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een onderscheiding of 'lintje'. Vrijdag 26 april reikte burgemeester Sjoerd Potters in het Koetshuis van Eyckenstein drie Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt.

De Kanselarij der Nederlandse Orden omschrijft dit: 'Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk'.

China
De heer Geert Boorsma te Hollandsche Rading werd namens de Koning door burgemeester Sjoerd Potters onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Boorsma is lang manager geweest bij Philips en heeft in die hoedanigheid veel gereisd. Daar zijn ook de contacten gelegd met China en is zijn vrijwilligerswerk voor de Vereniging Nederland-China (VNC) ontstaan. Doordat hij veel van de wereld heeft gezien, valt hij al snel op door zijn inbreng, kennis en betrokkenheid. Deze kwaliteiten wil hij graag delen en komen onder andere terug bij het Gilde Utrecht, Natuurmonumenten en de Open Monumenten dag. Hij heeft zich ingezet voor het Noorderpark, voor de Algemene begraafplaats in Maartensdijk, de Historische Vereniging Maartensdijk en nog meer.

Julianaschool
Mevrouw Ella Prins-van der Put te Bilthoven ontving eveneens het ereteken behorend bij de onderscheiding als Lid in de orde van Oranje Nassau. In 1995 is Ella van der Put directeur geworden van de Julianaschool in Bilthoven. Zij heeft deze school onderdeel gemaakt van Bilthoven en zorgt ervoor dat deze school haar steentje bijdraagt aan de gemeenschap. Ella van der Put denkt nooit in problemen, maar altijd in kansen en oplossingen. Zij is van onschatbare waarde en wordt zeer gewaardeerd voor haar werkzaamheden, haar energie, optimisme, bevlogenheid en out-of-the-box denken. Om die reden wordt zij overal bij betrokken en wordt haar advies gevraagd. Zo heeft zij zich ingezet voor de Centrumkerk in Bilthoven, is zij voorzitter van het programma beleidsbepalend orgaan bij de lokale omroep De Bilt, neemt zij zitting in de werkgroep Kunst In De School (KIDS), is zij lid van het bestuur van Veilig Verkeer De Bilt, Lid Comité Open Monumentendag, vrijwilliger bij Het Gilde Utrecht, Lid van de Stichtingsraad jumelage Coesfeld - De Bilt, bestuurslid van Veilig Verkeer afdeling De Bilt en Lid van Klankbordgroep Centrum Bilthoven.

Voetbal en Bridge
De heer Nanne de Vries uit Maartensdijk was de derde persoon die Lid in de Orde van Oranje Nassau werd. Nanne de Vries is in februari 2019 25 jaar vrijwilliger bij Sport Vereniging Maartensdijk. Wekelijks is hij daar vele uren te vinden. Hij heeft in de loop van de jaren verschillende functies ingevuld en is een persoon met een hands-on mentaliteit. Nanne is scheidsrechter, fotograaf en assisteert verder overal bij waar dat nodig is. Daarnaast is hij een fervent bridgespeler bij de Bridge Clubs Maartensdijk en Hollandsche Rading. Ook bij de bridgeclubs is hem niets te veel om te doen, hij is een echt verenigingsmens die overal bijspringt als er iets gedaan moet worden. Hij zorgde onder andere voor de drankinkoop, klaarzetten van de tafels en stoelen, hij assisteert bij het werven van nieuwe leden. De heer de Vries denkt graag mee met anderen en helpt waar hij kan. Doordat hij al jaren vrijwilliger is bij SVM is hij betrokken geraakt als vrijwilliger bij de lokale Oranje vereniging.

Genoegen
Na de uitreiking ging de burgemeester met de decorandi naar Eyckenstein waar gelegenheid was voor het maken van een groepsfoto van de gedecoreerden. Daarna werd er buiten het Koetshuis met alle aanwezigen een toost uitgebracht op de decorandi en speelde muziekvereniging Kunst en Genoegen te ere van de onderscheiden inwoners en tot genoegen van allen die erbij waren.


 

Nanne de Vries assisteert overal waar dat nodig is.
 Er werd buiten het Koetshuis met alle aanwezigen een toost uitgebracht op de decorandi
Mevrouw Ella Prins - van der Put heeft zich o.a. ingezet voor de Centrumkerk in Bilthoven en is Lid van het Comité Open Monumentendag.
!