Logo vierklank.nl
De crew van het filmproject kan nu aan de slag.  
De crew van het filmproject kan nu aan de slag.  
Kunst & Cultuur

Aftrap nieuw project Filmclub Aeres

door Guus Geebel

Dinsdag 9 april kregen 18 leerlingen van Aeres VMBO Maartensdijk een masterclass als startpunt voor een nieuwe film. De film zal gaan over de historie van landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. De masterclass werd gecoördineerd door Monique Neppelenbroek en Arti Lammert, en werd ingeleid met een beeldpresentatie verzorgd door Ronald van Immerseel en Barbara van Boetzelaer.

Historicus Ronald van Immerseel schreef een boek over de geschiedenis van de buitenplaats en Barbara van Boetzelaer woont er. De presentatie begint met Adriaan Hendrik Eyck, die veel geld verdiend had met de VOC. Hij werd in 1777 eigenaar van de toenmalige buitenplaats. Rijke mensen woonden in die tijd 's zomers niet graag in de stad, waar geen riolering was, het stonk en veel ziektes uitbraken. Zij vertrokken daarom na de winter naar hun fraaie buitenplaatsen om de zomer door te brengen. Er waren in die tijd groeperingen die tegenover elkaar stonden, Patriotten en prinsgezinden. Adriaan Hendrik Eyck was een patriot. De patriotten wilden van de stadhouder af, maar toen zij de vrouw van stadhouder Willem V arresteerden werd haar broer, de koning van Pruisen, kwaad en stuurde een leger om Willem te helpen. De patriotten moesten vluchten en Adriaan Eyck, die burgemeester van Utrecht was, week uit naar Frankrijk. Nadat de Franse Revolutie was uitgebroken veroverde Frankrijk enkele jaren later Nederland en de familie Eyck keerde weer terug naar het landgoed dat ze in vervallen toestand aantroffen.

Ontwikkelingen
De zoon van Adriaan, Maurits Eyck, trouwde met de schatrijke Jacoba Clifford. Met het kapitaal dat daardoor in de familie kwam kon de buitenplaats in een fraaie stijl worden hersteld en verfraaid in een stijl die Maurits in Frankrijk had gezien. Er werden ook panden bijgebouwd. Maurits Eyck van Zuylichem, zoals de naam inmiddels was geworden, was van 1811 tot 1847 burgemeester van Maartensdijk. Hij was na het overlijden van Jacoba Clifford hertrouwd met Francina Johanna Burman. Zijn zoon Frans Nicolaas Marius volgde hem op als burgemeester van Maartensdijk. In 1878 komt Willem Carel baron van Boetzelaer op Eyckenstein wonen. Hij was burgemeester van De Bilt en tevens heemraad bij het Waterschap Maartensdijk. Willem Carel heeft in het noordelijke deel van het landgoed een groot gebied laten ontginnen. Hij heeft in Eyckenstein veel verfraaiingen aangebracht, het Springerpark aan laten leggen en de huidige kassen en moestuin opgezet.

Filmen
Na de presentatie beantwoorden Barbara van Boetzelaer en Ronald van Immerseel vragen van de uitermate betrokken leerlingen. Aranka Mulder vertelt nog wat er nodig is om een film te maken en de leerlingen gaan nu samen met regisseur Timon Blok aan de slag met het script. Timon denkt dat het een film van ongeveer een half uur wordt. Aan het eind van het schooljaar wordt er gedraaid. Dat gebeurt ook bij Eyckenstein, maar alleen aan de buitenkant. De productie is in handen van Sanne van der Zee.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>