Logo vierklank.nl
Nanny Westerhof, naast haar zoon, is trots op de Koninklijke onderscheiding.
Nanny Westerhof, naast haar zoon, is trots op de Koninklijke onderscheiding.
Algemeen

Koninklijke waardering voor mensenmens Nanny Westerhof

door Guus Geebel

Woensdag 17 april werd in het WVT gebouw in Bilthoven de 20ste jaarvergadering van Woonspraak gehouden. Woonspraak behartigt de belangen van huurders van woonstichting SSW. Burgemeester Sjoerd Potters woonde een deel van de vergadering bij, maar zijn aanwezigheid had vooral betrekking op het vertrekkende bestuurslid Nanny Westerhof-Lemmens aan wie hij een Koninklijke Onderscheiding uitreikte.

'Het is vandaag een bijzondere dag voor Nanny, maar ook voor mij, omdat ik haar vandaag in het zonnetje mag zetten', aldus de burgemeester. 'Beste Nanny, je bent geen onbekende in onze gemeente. Woonspraak bestaat 20 jaar en jij hebt daar een hele actieve rol in vervuld. Voor jouw inzet mag ik jou vandaag huldigen.' Hij vertelt dat de bestuursleden van Woonspraak haar lange inzet binnen het bestuur prijzen evenals haar saamhorigheidsgevoel, zowel binnen als buiten het bestuur. 'Samen leven en samen delen vanuit je eigen woning is het ideaal waar jij je jarenlang voor hebt ingezet en je hebt er de afgelopen 20 jaar veel mensen heel gelukkig mee gemaakt. Je was ook actief in het onderhouden van de administratie, public relations en de evenementen van de vereniging.'

Lugtensteyn
De burgemeester noemt ook het initiatief dat Nanny samen met haar man, de gemeente en Stichting Welzijn Ouderen nam voor woongroep Lugtensteyn. 'Je kon zo echt vorm geven aan het diepe verlangen van jezelf. Helaas overleed je man veel te vroeg op een ongelukkig moment toen het appartement voor jullie klaar zou zijn.' Potters noemt ook haar inzet voor inwoners met klachten. 'Jouw kracht was hun wensen en soms negatieve ervaringen om te zetten in echte oplossingen. De organisatie moest er echt mee aan de slag.' Nanny Westerhof bediende de klachtentelefoon en heeft daarin een heel groot verschil gemaakt. Dat deed ze ook vanuit het Meldpunt Vrijwilligerswerk, waar ze tot 2018 lange jaren deel van uitmaakte. 'De collega's daar roemen jouw luisterend oor en persoonlijke belangstelling voor de bellers. Je was goed in de materie en kon mensen helpen en zo nodig verwijzen naar de juiste instanties.'

Voorbeeld
Nanny Westerhof is ook nog bestuurslid geweest van de Stichting Utrechts Landschap en Stichting Eet Mee!, voor mensen die het soms moeilijk hebben en toch op een mooie manier contact kunnen maken. 'Je hebt een humanistische levensvisie. Je luistert naar anderen en geeft steun vanuit je directe interesse en betrokkenheid. Dat zien we in elke vrijwillige betrokkenheid terug.' De burgemeester gaat ook in op haar start in het leven in Nederlands Indië en het gedwongen vertrek naar Nederland. 'Je bent een voorbeeld geweest voor mensen die te maken hebben gehad met migratie. Daar heb je met lotgenoot Richard Rohte veel over gesproken.'

Verbinding
'Je gezondheid laat je de laatste tijd wat in de steek, maar je kunt terugkijken op een heleboel mooie jaren waarin je veel hebt bijgedragen aan het welzijn van onze samenleving. Je hebt je al die tijd ingezet voor verbinding. Dat was meer dan genoeg om je voor te dragen voor een onderscheiding. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd je te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.' Nanny is blij verrast met deze onderscheiding waarvan burgemeester Potters zegt dat die meer dan verdiend is. Behalve de onderscheiding krijgt Nanny ook drie fraaie bossen bloemen. Ze staat erop dat één van de bossen naar Richard Rothe gaat.

Meer berichten