Logo vierklank.nl
De Ruigenhoeksedijk ligt in een recreatiegebied.
De Ruigenhoeksedijk ligt in een recreatiegebied.
Politiek

Omwonenenden Ruigenhoeksedijk zijn verkeersoverlast meer dan zat

Donderdag 18 april overhandigde een groep verontruste burgers in Groenekan een lijst met 200 handtekeningen aan wethouder Dolf Smolenaers en gebiedsmakelaar Lianne Oosterlee, in de Groene Daan in Groenekan. Aanleiding van deze actie is een betere verkeersveiligheid op de dijk.

door Walter Eijndhoven

'Nadat mijn achtjarige dochter twee weken geleden, voor mijn deur, werd aangereden, was voor mij de maat vol', vertelt Sophie van den Elsen uit Groenekan. 'Gelukkig kwam zij er slechts met kleerscheuren vanaf, maar wij willen nu echt een veiliger weg', vervolgt Van den Elsen haar verhaal.

Sluiproute
De Ruigenhoeksedijk ligt in een recreatiegebied en wordt veel gebruikt door wandelaars, fietsers, skaters, ruiters, wielrenners, motorrijders, bestemmingsverkeer en vele anderen. Van den Elsen: 'Helaas wordt de dijk ook als sluiproute gebruikt en wordt er vaak te hard gereden door automobilisten. En ook al houden sommigen van hen zich aan de toegestane snelheid van 60 km/u, dan nog leidt dit vaak tot gevaarlijke situaties op deze smalle weg zonder voet- en fietspaden. De laatste twee jaar zijn meerdere gezinnen met jonge kinderen op de Ruigenhoeksedijk komen wonen. De kinderen fietsen over de dijk naar school, naar vriendjes of naar zwembad De Kikker. Het is levensgevaarlijk voor hen'.

Bijna-ongelukken
Van den Elsen geeft meerdere voorbeelden van bijna-ongelukken: twee weken geleden werd de dochter van Van den Elsen aangereden door een veel te hardrijdende automobilist, die na het ongeval doorreed. Een tijdje terug werd een vader met zijn zoontje (9) de berm ingereden door een veel te hardrijdende automobilist. Bij een ander (bijna)ongeluk viel een ruiter van zijn steigerende paard, nadat een automobilist toeterend voorbij kwam. Ook deze reed door.

''Dit zijn ongevallen die 'goed' zijn afgelopen', legt Van den Elsen uit. 'De angst overheerst echter, bij ons als bewoners, dat het een keer echt goed fout gaat. De verkeerssituatie op de dijk wekt veel agressie op. Meerdere ruzies vonden reeds plaats, zelfs met gebruik van fysiek geweld'.

Realistisch plan
Tussen gemeente De Bilt en de bewoners van de Ruigenhoeksedijk vonden in het verleden meerdere gesprekken plaats. Deze gesprekken leidden tot snelheidsmetingen en de dijk werd 'afgesloten' tegen sluipverkeer, tijdens spitsuren. Helaas houdt niemand zich hieraan en wordt niet gehandhaafd door de gemeente. Uit contacten met De Bilt bleek dat zij het verkeersprobleem op de Ruigenhoeksedijk erkennen. Van den Elsen: 'Na het laatste ongeval twee weken geleden, willen de bewoners nu dat de gemeente maatregelen treft, om ernstige ongelukken te voorkomen. Daarom hebben wij ook een plan gemaakt. Als omwonenden denken wij graag mee aan een realistisch plan en begrijpen wij dat niet alle maatregelen geschikt zijn. Voor een veiliger verkeerssituatie willen wij handhaving op zowel snelheid als sluipverkeer, de snelheid terugbrengen naar 30 km/u en willen wij de auto 'te gast' maken op deze weg.

Wethouder Dolf Smolenaers en gebiedsmakelaar Lianne Oosterlee zijn blij met deze burgerparticipatie en staan welwillend tegenover constructieve oplossingen van omwonenden. 'Gemeente De Bilt wil dit graag aanpakken en is erg blij met meedenken van burgers', vertelt Oosterlee. 'De Bilt is nu aan zet om een afspraak te plannen binnen 2 à 3 weken, voor een vervolggesprek om gezamenlijk de verdere aanpak te bepalen'.

Meer berichten