Logo vierklank.nl
Fietsers moeten nu tweemaal de Jansteenlaan oversteken. [foto Henk van de Bunt]
Fietsers moeten nu tweemaal de Jansteenlaan oversteken. [foto Henk van de Bunt]
Politiek

Voorkeur voor fietspad langs hele Jan Steenlaan

De veiligheid van fietsers op de Jan Steenlaan is al tientallen jaren een probleem. Dat is prima op te lossen met een fietspad aan de noordzijde over de gehele lengte. Er liggen nu al twee stukken fietspad aan beide einden, maar het middenstuk - tussen Jan van Eijcklaan en Rembrandtlaan - ontbreekt.

Om dat aan te leggen dacht men, dat er een strook van de tuinen onteigend moest worden. Maar nu duidelijk is dat de laanbomen bij vervangen van het riool niet gespaard kunnen blijven, is er een alternatief.

Door het ontbreken van het middenstuk van het fietspad moeten fietsers richting station tweemaal oversteken, eerst vanaf het fietspad naar de rechterkant van de weg en dan later weer terug naar de linkerkant. Twee kunstgrepen, die voor onveilige situaties zorgen. Voor de periode van de aanleg van de tunnel in de Leyenseweg is daarom op een deel van de Jan Steenlaan éénrichting verkeer voor auto's ingesteld. Overstekende fietsers zagen auto's aankomen.

De tunnel is nu klaar dus moet de gemeente de tijdelijke maatregelen opheffen. Daarmee is men qua fiets-veiligheid weer terug bij af. Voor de korte termijn denkt het college de risico's te beperken door een aantal aanpassingen, die niet de veiligste situatie voor de fietsers bieden. Aanleg van de beste oplossing - een fietspad over de gehele lengte - wordt een plan voor de langere termijn. Bij werkzaamheden aan het riool kunnen de huidige laanbomen niet worden gespaard, waardoor voldoende ruimte ontstaat voor een fietspad en een enkele rij laanbomen.

De Fietsersbond doet een dringend beroep op college en Raad om nu al te kiezen voor de definitieve oplossing en niet eerst tijdelijke aanpassingen uit te laten voeren. Deze zullen nooit de veiligheid kunnen bieden van een vrij liggend fietspad. Bovendien is er nu geld van de Provincie voor een reconstructie op voorwaarde dat dit nog dit jaar wordt benut. Verder uitstel wordt gevreesd al nu niet voor de aanleg van het fietspad wordt gekozen. Alle reden dus, om nu door te pakken, zodat eindelijk een punt kan worden gezet achter het dossier Jan Steenlaan meldt namens Fietsersbond afdeling De Bilt, Gabriëlle Dijkstra - van der Burg.

Meer berichten