Logo vierklank.nl
Voorzitter Nettie van der Laan (rechts) en penningmeester Tineke Teutelink.
Voorzitter Nettie van der Laan (rechts) en penningmeester Tineke Teutelink.
Algemeen

Vrouwen van Nu Maartensdijk viert negende lustrum

door Guus Geebel

Deze maand is het 45 jaar geleden dat de vereniging Vrouwen van Nu Maartensdijk werd opgericht. Dat jubileum wordt op woensdag 10 april van 15.00 tot 19.00 uur gevierd in parochiecentrum De Mantel in Maartensdijk met een optreden van Pauwergirls uit Zwolle. Zij brengen herkenbare liedjes, van de jaren '40 tot nu en zorgen voor grappige verrassingen. De dag wordt afgesloten met een door Landwaart verzorgd buffet.

Nellie van der Laan is voorzitter van de Maartensdijkse afdeling en Tineke Teutelink penningmeester. De vereniging heeft 63 leden die in de oude gemeente Maartensdijk wonen. De afdeling maakt deel uit van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, de grootste vrouwenorganisatie van Nederland. Regionaal is Maartensdijk aangesloten bij Gelderland. 'We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij', aldus Nettie van der Laan. Zij voelt het zelf als een eigentijdse gezelligheidsvereniging voor vrouwen, waar je iets opsteekt en dingen met elkaar doet. Als voorbeeld noemt zij de avond die ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag over powervrouwen van vroeger werd georganiseerd. 

Activiteiten
De afdeling houdt elke tweede woensdag van de maand een ledenavond met diverse activiteiten. Daarnaast zijn er interessegroepen waarin vrouwen hun interesses met elkaar delen, zoals een literatuurgroep, een tuinclub, cursussen kunstgeschiedenis, schilderen, tekenen en yoga. Verder zijn er groepjes die met elkaar naar het theater gaan of ergens in de omgeving gaan eten. Behalve de lokale activiteiten kunnen leden ook deelnemen aan het aanbod dat provinciaal en landelijk wordt aangeboden. Zesmaal per jaar verschijnt het landelijk ledenblad. De afdeling zelf geeft elke maand een nieuwsbrief uit. 'Daar staat bijvoorbeeld in dat je voor het jubileumbuffet een eigen bord, soepkom en bestek moet meenemen, want we gaan niet afwassen. We verwachten op 10 april rond de 45 deelnemers.'    

Historie
De landelijke vereniging werd in 1930 opgericht als de 'Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen, meestal de Plattelandsvrouwen genoemd. De doelstelling was toen de bevordering van de belangen van boerinnen en andere plattelandsvrouwen. In de begintijd, waren vrouwen op het platteland meestal niet hoog opgeleid. Ze beschikten nauwelijks over eigen vervoer en leefden vrij geïsoleerd op de boerenbedrijven. Ze kwamen weinig in aanraking met nieuwe ontwikkelingen en kennis van de buitenwereld. Dat veranderde met de oprichting van de plattelandsvrouwenbond. Scholing en uitstapjes stonden in de eerste decennia grotendeels in het teken van het leven op het platteland. Zo leerden vrouwen over nieuwe ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt en maakten ze excursies naar bedrijven.

Ontwikkelingen
Maatschappelijke veranderingen drongen op het platteland later door dan in de steden. Daardoor is de zelfstandige mobiliteit van vrouwen op het platteland relatief recent. Nog in de jaren zeventiger, tachtiger jaren, na de oprichting van de afdeling Maartensdijk van Plattelandsvrouwen, waren veel vrouwen voor uitstapjes afhankelijk van de vereniging. Leden hebben nu veelal een goede opleiding genoten waardoor de activiteiten inhoudelijk ook sterk veranderd zijn. Om die reden heeft de vereniging in 2012 een naamsverandering doorgevoerd. Vrouwen van Nu past beter bij de huidige tijd.

Op de website www.vrouwenvannu.nl/maartensdijk staat informatie over de afdeling en voorzitter Nettie van der Laan is telefonisch te bereiken op 0346-211914.

Meer berichten