Logo vierklank.nl

Jubileumjaar Michaël-Laurensgemeenschap

De RK Michaël-Laurens geloofsgemeenschap in De Bilt viert haar 125 bestaan. Ter gelegenheid hiervan worden een aantal lezingen georganiseerd.

Op 28 maart zal Patrick Kuipers spreken over 'Geloven in tijden van krimp'. De samenleving, maar ook de Kerk, is aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochies. Op deze en andere vragen zal Patrick Kuipers (rector van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het aartsbisdom) ingaan.

Opbouw
Donderdag 11 april gaat Erik Borgman (leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, Universiteit van Tilburg) Denken over opbouw 'Wij kunnen de kerk niet maken: zij wordt ons gegeven. Het komt erop aan te onderscheiden waar God ons roept en waarheen de Geest ons leidt als navolgers van Jezus de Gezalfde. Er is geen gemakkelijk antwoord voor de vragen waar wij nu voor gesteld worden, maar we zijn met en vanuit deze vragen kerk, niet pas nadat zij zijn beantwoord en opgelost. De teksten van paus Franciscus helpen ons daarbij'.

Jong
Danny Hakvoort (24) nam namens Nederland in 2018 in Rome deel aan de 'presynode', de bijeenkomst met jongeren uit heel de wereld ter voorbereiding van de Gewone Bisschoppensynode over jongeren later dat jaar. Hij studeerde theologie aan de Fontys Hogeschool en is nu coördinator gezinspastoraat in de Bommelerwaard. Danny Hakvoort behandelt op 16 mei het thema 'Samen aan de slag'; Dromen en vragen; de zoektocht van jonge mensen in deze wereld.

Alle lezingen zijn in de Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt op donderdagen om 19.30 uur. De entree is een vrijwillige bijdrage. Aanmelden e-mail secretariaat@katholiekekerkdebilt.nl of tel. 030 2200025.            (Ineke Vernooij)

Meer berichten