Op verkiezingsborden gaven deelnemende partijen acte de présence.
Op verkiezingsborden gaven deelnemende partijen acte de présence.

Hoe De Bilt de Staten samengesteld zou hebben

Algemeen Politiek

door Guus Geebel

In de nieuwe Provinciale Staten komen twee nieuwe fracties. DENK met 1 zetel en Forum voor Democratie met 6 zetels. De partij U26GEMEENTEN haalde de kiesdeler in de provincie niet. In de gemeente De Bilt werden 22.199 stemmen uitgebracht en was de opkomst 67,7 procent.

In bijgaand overzicht is berekend hoe de gemeente De Bilt en de afzonderlijke kernen de 49 zetels die Provinciale Staten telt verdeeld zouden hebben. In de eerste kolom staat de nieuwe samenstelling van de Utrechtse Staten. Daarnaast de uitslag van de gehele gemeente De Bilt en de kernen. De uitslag in de kernen laat zien dat het CDA in Westbroek de grootste aanhang heeft. In Hollandsche Rading scoort de VVD het hoogst evenals de Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie. De SGP trok in Maartensdijk de meeste kiezers, op de voet gevolgd door Westbroek. De uitslag van de gehele gemeente De Bilt ligt dicht bij de provinciale uitslag. In de provincie krijgt Denk wel en U26GEMEENTEN geen zetel, De Bilt zou dat omgedraaid hebben.

Uitslagen op basis van 49 zetels

Provincie

Utrecht

Gemeente

De Bilt

De Bilt/

Bilthoven

Maartensdijk

Groenekan

Hollandsche Rading

Westbroek

VVD

8

9

10

6

10

11

5

D66

5

5

6

2

6

5

2

CDA

5

4

4

6

4

5

10

PvdA

4

4

4

3

3

2

2

PVV

2

2

2

3

1

2

2

SP

2

2

2

2

2

1

1

GRLINKS

8

9

9

4

8

6

4

CU

4

2

2

4

2

2

6

PvdD

2

3

3

1

3

4

3

SGP

1

2

1

9

3

1

8

50PLUS

1

1

1

2

1

1

1

DENK

1

-

-

-

-

-

-

U26GEM

-

1

1

1

-

1

-

FvD

6

5

4

6

6

8

5

               

totaal

49

49

49

49

49

49

49

Verkiezingen Waterschap
De partij Water Natuurlijk is winnaar van de verkiezingen van het waterschap De Stichtse Rijnlanden. De gemeente De Bilt valt grotendeels onder dit waterschap. Er waren 23 zetels te verdelen. Water Natuurlijk ging van 6 naar 7 zetels, de VVD kreeg er 4 en het CDA en de PvdD elk 3. De PvdA kreeg 2 zetels en de Algemene Waterschapspartij, ChristenUnie, Waterschap@inw.bel en 50+ kregen elk 1 zetel. De SGP verdwijnt uit het bestuur en 50+ treedt nieuw toe. Daarnaast zijn er nog 7 'geborgde' zetels, 3 voor agrariërs, 2 voor bedrijven en 2 voor bos- en natuureigenaren. De opkomst in De Bilt was ruim 62 procent. Diederik van der Molen uit Bilthoven is herkozen in het Algemeen Bestuur namens de fractie Water Natuurlijk, die als grootste partij het voortouw heeft bij de coalitiebesprekingen. Naast bijna 33.000 kiesgerechtigden uit de gemeente De Bilt voor De Stichtse Rijnlanden, konden ruim 1.000 inwoners van Westbroek hun stem uitbrengen voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en 11 inwoners konden dat voor het waterschap Vallei en Veluwe.