Logo vierklank.nl

Nieuwe sporthal in De Bilt

Op 4 maart 2019 heeft het gemeentebestuur van De Bilt het schetsontwerpen met de mogelijke architectuur voor woningen en een nieuwe sporthal bij het HF Wittecentrum in De Bilt gepresenteerd aan omwonenden, belangstellenden.

De nieuwbouw van een sporthal De Bilt aan de voorzijde van het HF Wittecentrum vergt nog verdere voorbereiding in verband met de aanpassing van het bestemmingsplan voor het plangebied, de stijgende kosten in de bouwwereld en onduidelijkheid over de hoogte van de BTW teruggave op basis van de Regeling specifieke uitkering sport (SPUK). Het streven van het College is er nu op gericht een nieuwe sporthal De Bilt na de zomer 2021 in gebruik te nemen.

Een zorgvuldige opstelling van het benodigde budget met rekenschap van de bovengenoemde ontwikkelingen, brengt met zich mee dat het College de benodigde kredietaanvraag voor die sporthal niet in het voorjaar 2019, maar eerst in oktober 2019 verwacht uit te brengen aan de gemeenteraad.

HvdB

Meer berichten