Logo vierklank.nl
Jeugd

Unieke begeleiding bij Aeres MAVO Bilthoven

Aeres MAVO Bilthoven start het komende schooljaar met unieke begeleiding voor alle leerlingen. Toen directeur Janny Rijks drie jaar geleden op de school begon, viel het haar op dat er veel leerlingen gebruik maakten van ondersteuning vanuit huiswerkinstituten of andere vormen van onderwijsbegeleiding. Leerlingen die na schooltijd nog meerdere uren, zo niet dagen doorbrachten om onder begeleiding te leren. Vanuit de wetenschap dat er buiten de school veel ondersteuning wordt geboden, ontstond het idee om dit binnen de muren van de school te organiseren. In overleg met AOB Maltha heeft dat idee vorm gekregen.

Dit schooljaar is er een pilot gedraaid waarbij alle leerlingen onder schooltijd trainingen aangeboden kregen. Plantrainingen, faalangsttraining, motivatietraining, examenstresstraining en studievaardigheidstraining. Samen met leerlingen wordt er anders naar onderwijs gekeken. Leerlingen geven aan de trainingen op zich prettig te vinden maar zij willen dit graag van hun eigen vertrouwde docenten krijgen. Daarom worden de trainingen komend schooljaar door eigen docenten van de school gegeven die hiervoor speciaal getraind zijn.

Groei
'Talent voor groei' is het motto van de school. Zo hebben alle leerlingen een eigen leerplan waarbij 1/3 van het lesprogramma aan te passen is aan de individuele leerling. De basis is het toewerken naar een Mavo-diploma of Havo-diploma. Zo kunnen sommige leerlingen met een kader/TL advies toch een mavo diploma behalen. Alle leerlingen krijgen de kans om alvast delen van het centraal examen in klas 3 te doen om zo tijd en ruimte te hebben om met onderdelen van de havo te starten of om kennis te maken met het MBO.

De school heeft een eigen studieruimte waar leerlingen samen of zelfstandig in alle rust kunnen werken aan hun opdracht. Dit betekent dat alle leerlingen van de Aeres MAVO Bilthoven de begeleiding kunnen krijgen die ook door onderwijs/huiswerkinstituten aangeboden worden. Leerlingen worden in 4 jaar tijd klaargestoomd om als wereldburger bewuste keuzes te kunnen maken voor hun vervolgonderwijs.

(Peter van Esschoten )

Meer berichten