Logo vierklank.nl
Vier fracties bundelen hun krachten via het Lokaal Sociaal Verbond.
Vier fracties bundelen hun krachten via het Lokaal Sociaal Verbond.
Politiek

Fracties bundelen krachten

Maandag 11 maart stelden de fracties Brouwer, ChristenUnie, PvdA en SP hun collega raadsleden op de hoogte van hun innige samenwerking binnen de raad. Ondanks diverse verschillen in visie en standpunt, zoeken zij als Lokaal Sociaal Verbond actief de afstemming en samenwerking met andere fracties binnen de gemeenteraad.

door Walter Eijndhoven

Het viel diverse raadsleden al op dat de vier fracties het afgelopen half jaar nauw samenwerkten en dat regelmatig één van hen het woord deed namens Fractie Brouwer, ChristenUnie, PvdA en SP. Maandag 11 maart werd de raad formeel op de hoogte gebracht over het waarom van deze samenwerking.

Formatie
'Tijdens de formatiebesprekingen werden reeds 35 verbeteringen door ons ingebracht', vertelt Krischan Hagedoorn van de PvdA fractie. 'Dankzij deze samenwerking kwamen wij erachter dat onze vier fracties een aantal principes delen, vooral binnen het sociaal domein (zorg, welzijn, onderwijs, mobiliteit en kwetsbare groepen). Daarom besloten wij een half jaar geleden, vanuit onderling vertrouwen en een persoonlijke klik, meer samen te werken'.

Samenwerken
Behalve diverse inhoudelijke overeenkomsten, is er nog een reden dat de vier fracties meer samenwerken. Het politieke landschap binnen gemeente De Bilt is versplinterd. 27 raadsleden, verdeeld over 12 fracties, met ieder hun eigen standpunten. Niet handig om beleid uit te voeren binnen de gemeente. Connie Brouwer van fractie Brouwer legt uit: 'Door als blok samen te werken, kunnen wij meer voor elkaar krijgen. De partijen afzonderlijk kunnen zich nu niet profileren en zijn minder zichtbaar, maar het gaat ons om de burger, dat wij voor hen iets bereiken'. 'Wij denken dat onze kiezers het waarderen dat hun vertegenwoordigers samenwerken en over politieke grenzen heen kijken', vult Menno Boer (SP) zijn collega aan. 'Ons doel is om samen iets voor elkaar te krijgen'.

De samenwerking binnen het Lokaal Sociaal Verbond is open. Iedere partij heeft haar eigen partijprogram en achterban en de vier partijen verschillen in visie en standpunt. 'Dat klopt', geeft Theo Aalbers van de ChristenUnie aan. 'Maar om meer gedaan te krijgen, werken wij wel nauw samen'.

Meer berichten