Logo vierklank.nl
Omwonenden hebben nog vele vragen aan de wethouder.
Omwonenden hebben nog vele vragen aan de wethouder.
Politiek

Informatieavond Jan Steenlaan Bilthoven

Woensdag 13 maart organiseerde gemeente De Bilt een informatieavond in De Bremhorst in Bilthoven over de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en omliggende lanen. Voor de aanleg van de onderdoorgang Leijenseweg zijn enkele jaren geleden maatregelen genomen voor een veilige doorstroming van verkeer in de omgeving. Inmiddels zijn alle werkzaamheden afgerond.

door Walter Eijndhoven

Dit was voor de gemeente reden om eerder genomen maatregelen nog eens tegen het licht te houden, met de vraag 'wat gaat er nu verder gebeuren?'

'Wij willen diverse maatregelen nemen, teneinde meer veiligheid voor fietsers te creëren en wij willen naar een nieuwe indeling van de Jan Steenlaan', legt Theo van der Leek, adviseur Mobiliteit, uit. 'Alle belangen van omwonenden nemen wij mee in onze beslissing, maar wij kunnen u op voorhand vertellen dat een volledig gedragen aanpak erg moeilijk wordt'. Om tot een goede indeling van de Jan Steenlaan te komen, heeft gemeente De Bilt onder andere een ongevallenanalyse laten maken. Daaruit blijkt dat het aantal ongevallen tussen 1 januari 2014- 30 januari 2019 erg meevalt. Ook tussen 2002 en 2016 zijn nauwelijks ongevallen gemeld. Wel zijn enkele quik-wins doorgevoerd, om alles nog beter te laten doorstromen, aldus Theo van der Leek.

Korte termijn
Wat gaat er op korte termijn gebeuren? Van der Leek: 'In het 2e kwartaal van 2019 krijgt de Kees Boekelaan betere verlichting en wordt een teveel aan verkeersborden op en rond de Jan Steenlaan verwijderd. Door alle verkeersborden ziet de automobilist door de bomen het bos niet meer. Daarnaast is het streven rond de zomervakantie gemotoriseerd- en fietsverkeer, vanuit beide richtingen, toe te laten op de Jan Steenlaan'. Kortom: de Jan Steenlaan gaat weer terug naar de oude situatie, waarbij de automobilist voortaan te gast is. Ook de Jan van Eijcklaan gaat terug naar de oude situatie, dus wordt ook weer tweerichtingsverkeer. Alle betonnen palen worden hier te zijner tijd verwijderd. Voor de omgeving Soestdijkseweg N en de Rembrandtlaan komt een integrale aanpak'.

De gemeente is voornemens in overleg te gaan met de busmaatschappij, teneinde tot een goede toekomstige routering te komen, waarbij bevindingen van omwonenden wordt meegenomen. De verkeersveiligheid wordt per kwartaal gemonitord en op korte termijn wordt ingezet op het ontwerp van een nieuw wegprofiel.

Veel vragen
Ondanks alle beloftes vanuit de gemeente zijn veel omwonenden niet gerust. Onder de aanwezigen rijzen veel vragen. Bewegwijzering is niet duidelijk, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan op en rond de Jan Steenlaan. Wat gaat de gemeente daaraan doen? Een ander punt van zorg is het grote aantal auto's op de Jan Steenlaan, die op en neer rijden naar de scholen en sportvelden. Omwonenden ergeren zich groen en geel aan het veel te hard rijden van ouders die hun kind even wegbrengen. Hierdoor ontstaan vaak gevaarlijke situaties, waarbij het tot nu toe nog steeds goed is afgelopen. Zij hopen op meer bewustwording bij deze ouders.

Nog een vraag: wat gebeurt met de bomen aan de noordzijde van de Jan Steenlaan? Stemmen gaan op om deze bomen weg te halen en een stuk van de tuin te onteigenen van aanwonenden. Hierop antwoordt wethouder André Landwehr: 'Aanwonenden hoeven zich geen zorgen te maken dat de gemeente aan onteigening denkt. Ten eerste is onteigening een proces van vele jaren, ten tweede hebben wij een goed alternatief'.

Een laatste vraag betrof 'Wat gebeurt er met De Timpe?' Landwehr: 'De gemeente zet voorlopig de rem op dit project. Ontwikkeling van de Kwinkelier en het Vinkenplein staat nu bovenaan. Wat betreft De Timpe: deze is eigendom van een particuliere ontwikkelaar. Hij moet contact opnemen met omwonenden en wie weet moet de Jan Steenlaan dan wéér op de schop, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde'.

Meer berichten