Logo vierklank.nl
De zwarte specht op insektenjacht.
De zwarte specht op insektenjacht.
Natuur & Milieu

Zwarte Spechten

De zwarte specht is regelmatig te bewonderen in de bossen in de Leijen in Bilthoven. Vaak in dezelfde kale boom. Waarschijnlijk broeden ze in Beukenburg, want de zwarte specht heeft een relatief groot foerageergebied als territorium, tot wel enkele kilometers rond de nestplaats.

Buiten de broedtijd verraden de zwarte spechten zich niet door geroffel, maar door goed op te letten kun je ze wel waarnemen. In tegenstelling tot wat er beschreven staat, zijn ze niet zo schuw en kun je ze vaak rustig bekijken als ze insecten aan het vangen zijn in de bast van kale bomen. In het broedseizoen roffelen ze wel. Dit is erg indrukwekkend omdat het klink als een zware mitrailleur en veel luider dan de veel voorkomende grote bonte specht.     (Eugène Jansen, Bilthoven)

Meer berichten