Logo vierklank.nl
Algemeen

Grootschalige controle op Molenkamp

De gemeente De Bilt wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit wil men zo houden en waar mogelijk verder verbeteren.

Vijf maart zijn daarom bedrijven op de Molenkamp en omgeving in De Bilt gecontroleerd door diverse overheidsdiensten. Bij deze grootschalige controle is onder andere gekeken naar de bouwtechnische staat, brandveiligheid, de naleving van vergunningen en onwettige activiteiten.

Samenwerking
De onaangekondigde controle vond plaats op initiatief van de gemeente De Bilt. Het gaat om een gecoördineerde actie van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Stedin, douane, RDW, gemeente en politie.

Doel
Deze controle is de eerste uit een reeks controles van bedrijven in de gemeente De Bilt. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De bedrijfspanden zijn ook onderzocht op onwettige activiteiten. Bijvoorbeeld omdat er in het pand niet-vergunde activiteiten worden uitgeoefend of vanwege een vermoeden van witwassen, fraude, belastingontduiking of oneigenlijke concurrentie. Daarmee worden de maatschappij en bonafide bedrijven in bescherming genomen.

Resultaten
In totaal zijn 13 bedrijven op de Molenkamp bezocht. De controle is goed verlopen en er zijn geen zware overtredingen gezien. Er zijn onder andere enkele lichte milieuovertredingen en overtredingen van de brandveiligheidsvoorschriften geconstateerd. Ook Stedin en de douane hebben een enkele overtreding vastgelegd. Alle aanwezige ondernemers hebben hun medewerking verleend aan de controle. De onderlinge samenwerking en communicatie tussen de partners was goed.

Helpt u mee?
Criminele activiteiten vinden vaak stiekem plaats. Signalen vanuit de omgeving zijn daarom erg belangrijk. Meld verdachte situaties bij de politie via tel. 0900 8844 of via Misdaad Anoniem tel. 0800 7000. Online melden kan ook via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Meer berichten