Logo vierklank.nl
De openbare Raadsinformatieavond wordt druk bezocht.
De openbare Raadsinformatieavond wordt druk bezocht.
Natuur & Milieu

Milieu centraal tijdens openbare Raadsinformatieavond

door Walter Eijndhoven

Donderdag 7 maart hielden de Biltse raadsfracties Brouwer, ChristenUnie, PvdA en SP een openbare Raadsinformatieavond in het HF Witte Centrum in De Bilt. Raads- en commissieleden van gemeente De Bilt, scholieren, leden van BENG! en andere duurzaamheidsorganisaties gingen met elkaar de discussie aan op het gebied van duurzaamheid, klimaat en ethiek.

Maatschappijfilosoof Robin Brouwer beet het spits af met een betoog over 'duurzaamheid'. Waar staan wij op dit moment in het maatschappelijk debat over duurzaamheid, vraagt hij zich af. Best lastig om deze vraag te beantwoorden. 'Iedereen heeft een mening over duurzaamheid of over klimaatverandering', legt Brouwer uit. 'Politieke partijen hebben hun eigen waarheid, het bedrijfsleven heeft economische belangen en vertellen dus ook hun eigen verhaal en ook de media spelen hierbij een rol'. Maar wie heeft nu de wijsheid in pacht? Niemand die het weet.

Gevolgen
De gevolgen zijn volgens Brouwer groot. Tussen diverse partijen/organisaties vindt een belangenstrijd plaats waardoor meningen totaal losgeslagen zijn van enige realiteitszin. Brouwer: 'Laat ik een voorbeeld noemen. Dankzij klimaatverandering staat laag-Nederland straks onder water. Moeten wij nog hogere dijken aanleggen om het land te beschermen tegen de oprukkende zee? Moeten de dijken nog breder? Of moeten wij Noord- en Zuid-Holland maar gewoon laten onderlopen en aan de zee teruggeven, vanwege te hoge kosten, zoals sommigen beweren. Iedereen vormt hierover zijn eigen mening. Weet je, wij leven nu in het nihilisme, een tijd waarin iedereen een eigen mening heeft, die verwordt tot een betekenisloze werkelijkheid'.

Verandering
Om tot duurzaamheid te komen is een verandering van denken nodig. Dus geen ballonnetjes oplaten, maar objectief, geldige kennis. Brouwer: 'Door ethische verankering moeten wij samen tot iets komen, tot sociale duurzaamheid. Iedereen die na ons komt, heeft recht op leven, dat is een mensenrecht. Wij hebben de natuur niet in eigendom, slechts in beheer. Dus samen hebben wij de verantwoordelijkheid voor de aarde en een zorgzame/ duurzame samenleving'.

Uit het verhaal van Robin Brouwer blijkt dat er werk aan de winkel is voor de samenleving. Dat betekent een andere economie, andere politiek en andere media, ofwel een ander mens- en wereldbeeld, met als spanningsveld: zijn wij bereid een gedeelte van onze rijkdom op te geven voor een duurzame samenleving?

Ramp
De vele toehoorders gingen met elkaar in discussie, over de vraag 'wat is de betekenis van wat je hebt gehoord?' Hieruit blijkt dat een bewustwording nodig is vanuit de maatschappij, dat onderwijs hierbij een rol speelt en dat wij de immense problemen met elkaar moeten oplossen. Ook op de tweede vraag 'wat is er nu nodig?' kwamen vele oplossingen: kunnen wij duurzaamheid anders/beter definiëren? Zo ja, wie moet dat doen? Alle feiten moeten zijn gebaseerd op kennis, maar waar komt deze kennis vandaan? Wij moeten aan een duurzame wereld werken, vanuit ons hart en niet van bovenaf opgedrongen krijgen. Of moet eerst een ramp gebeuren, waarbij een deel van de wereldbevolking sterft? Wellicht dat de ogen dan pas open gaan en daadwerkelijk iets wordt gedaan aan de problematiek waarvoor wij in de nabije toekomst staan.

Meer berichten