Logo vierklank.nl
Themabijeenkomst Uitvaart & erfrecht
Themabijeenkomst Uitvaart & erfrecht
Zakelijk

Themabijeenkomst Uitvaart & erfrecht

BILTHOVEN - Voor veel mensen is de dood en alles wat daar bij komt kijken een taboe. En komt het ter sprake, dan wordt er gauw een houten voorwerp gezocht om het 'af te kloppen'. 'Jammer en niet zo verstandig' zo vinden notaris Frans van Beek van Notarissen Houwing van Beek en Sanne Jacobs en Nadia Gandon-Najib, uitvaartverzorgers bij Tap DELA. 'Er zijn een heleboel dingen die mensen zelf al kunnen regelen, en die het de nabestaanden een stuk gemakkelijker kunnen maken' aldus Sanne Jacobs. Frans van Beek vult aan dat het daarbij niet alleen om de keus voor begraven of cremeren gaat, of welke kist of welke muziek, maar ook om zaken als een testament, het benoemen van een executeur, het opnemen van een uitsluitingsclausule en het besparen van erfbelasting'. Dat laatste zijn echt onderwerpen waarvoor je terecht moet bij de notaris, aldus notaris Frans van Beek.

Om deze zaken bespreekbaar te maken wordt er op zaterdag 16 maart van 10.00 tot 12.00 uur een themabijeenkomst georganiseerd, waarbij iedereen welkom is. 'Het geeft rust te weten dat alles goed geregeld is, of u ontdekt juist dat er nog wat geregeld moet worden,' vertelt Nadia.

Sanne vervolgt: 'Mensen denken gauw dat alles geregeld is. Dan hebben ze een aantal polissen, die nog in guldens uitbetaald worden. Het kan zijn dat dit bedrag daardoor niet meer toereikend is voor de uitvaartwensen.' Frans als notaris vult aan: 'En een testament van een aantal jaren geleden sluit misschien helemaal niet meer aan bij de huidige situatie. Ik geef de aanwezigen gelegenheid vragen te stellen. Ik waarschuw altijd wel dat je eigenlijk niets voor vanzelfsprekend moet aannemen. Een uitvaart en erfrecht veranderen door de tijd heen.' Nadia: 'Ik kan me alleen maar aansluiten bij Frans zijn woorden; er verandert veel en het is goed om erover te weten voor je er mee te maken krijgt.'

Tap DELA en het notariskantoor Houwing van Beek zijn naast elkaar gevestigd aan de Soestdijkseweg Zuid 265 en 267. De themabijeenkomst vindt dan ook plaats in twee groepen in twee sessies van elk één uur. Na het uur wisselen de groepen.

Na afloop is er gelegenheid in het kantoor van de notaris om nog privé-vragen aan de hand van eigen polissen of testamenten te stellen. Deelname is gratis.

U dient zich vóór 15 maart aan te melden via info@houwingvanbeek.nl of (030) 229 08 11. Uw aanmelding wordt bevestigd, met daarin aangegeven waar de bijeenkomst voor u begint, bij Tap DELA op nummer 265 of bij de notaris op 267.

Meer berichten