Logo vierklank.nl
Historie

Biltse Grift blikt terug op eerste vrouwelijke raadslid

Mevrouw Elisabeth Piepers, 1928
Mevrouw Elisabeth Piepers, 1928

Bij een grondwetsherziening in 1917 kregen vrouwen een passief kiesrecht: dat betekende dat zij zich verkiesbaar konden stellen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in De Bilt werden twee vrouwen genomineerd. Beide haalden niet genoeg stemmen, maar door het plotseling overlijden van een kandidaat kwam de volgende op de lijst in aanmerking. Dat was mevrouw E.H. Piepers uit De Bilt. Zij werd, als vertegenwoordiger van de partij De Vrijheidsbond het eerste vrouwelijke raadslid in De Bilt en lid van de Raadscommissie Algemene Zaken. Zij is raadslid geweest tot de Duitse bezetter in 1941 alle politieke partijen verbood.

Dit artikel van Leo van Vlodorp is één van de vele historische artikelen die zijn te lezen in de nieuwe uitgave van De Biltse Grift van de Historische Kring d'Oude School in De Bilt. Jochem Botman staat stil bij de ontsnapping van SS-er Wim Sassen uit Fort Blauwkapel; dit ontaardde in een mediacircus. In zijn reis langs beelden in oud-De Bilt gemeente belicht Wim Krommenhoek dit keer de beelden van Jits Bakker. Abe Postma blikt terug op de Middellaanschool, die velen slechts zullen kennen onder een andere naam. En in het kader van dingen die zijn verdwenen neemt Joke van der Wiel de lezers mee op reis langs de bollenvelden en wandelingen met een aandenken. Tiemen van de Worp en Korine Hazelzet gaan wat verder in op de affaire met de gloeiende muntjes; een vervolg op een eerder artikel.      (Henri 'L Honoré Naber)

Het maartnummer van De Biltse Grift is verkrijgbaar bij De Bilthovense Boekhandel en Bruna in Bilthoven en bij The Read Shop in De Bilt.

Meer berichten