Logo vierklank.nl
Politiek

Beter De Bilt opent HET LOKET voor burgers met vragen naar de gemeente. Ebbe Rost van Tonningen is de coördinator.

Beter De Bilt presenteert een mogelijkheid voor burgers die zelfstandig contact willen opnemen met de gemeente of de provincie zonder tussenkomst van een politieke partij. Daarvoor wordt de naam HET LOKET gebruikt. Ebbe Rost van Tonningen is daarvan de coördinator. Hij zal zijn kennis als bestuurder in de vorm van een advies of wegwijzer ter beschikking stellen voor burgers en ondernemers. Die kunnen zich dan zelf rechtstreeks tot de gemeente wenden. Of desgewenst via een eigen gekozen kanaal. Voor een eerste kennismaking met de opzet van HET LOKET worden de volgende openbare bijeenkomsten voor burgers georganiseerd. U bent van harte welkom.

Op woensdagavond 6 maart van 20 tot 22 uur in verzorgingshuis De Bremhorst te Bilthoven staan de volgende stellingen ter discussie:

- Een fietsstraat is voor de Jan Steenlaan in Bilthoven de enige verkeersoplossing.

- Op de openbare buslijnen moet niet worden bezuinigd.

- In het openbaar en particulier groen moeten meer bloemenoases komen voor bijen.

- Voor nieuwbouw in onze gemeente is het óf bouwen in het groen óf hogere bouw.

- Hondenoverlast kan worden verholpen door voldoende hondenuitlaatgebieden.

Op maandag 11 maart van 17 tot 18.30 uur in Dijckstate te Maartensdijk staan de volgende stellingen ter discussie:

- Door de verbreding van de A27 is de geluidsoverlast voor bewoners (on)voldoende opgelost.

- De verspreiding van Japanse duizendknoop via het talud van de A27 is een bedreiging voor het groen.

Voor de discussie over deze stellingen zijn er verschillende themahoeken in de zaal. Indien gevraagd worden burgers geholpen om zich daarna met elkaar rechtstreeks tot de gemeente te richten.

Na afloop drinken wij samen een drankje met wat muziek om bezoekers de kans te geven te netwerken en ook om andere thema's aan de orde te stellen al of niet via een 'speakers corner'.

Voor belangstellenden zal Ebbe Rost van Tonningen kort iets vertellen over zijn kandidatuur voor de Provinciale Staten bij de verkiezingen van 20 maart a.s.

Meer berichten